+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs en l’àmbit de la Serralada Transversal, la “TerraMitjana Sèlvans”.

L’OBJECTIU GENERAL del projecte és ajudar a conformar una xarxa de boscos d’alt valor ecològic i de protecció prioritària a Catalunya com a infraestructura verda generadora de múltiples serveis ecosistèmics per a la biodiversitat, el territori i la societat.

El projecte –pilot, demostratiu i replicable- centra els esforços en una contrada que benauradament encara compta amb nombrosos tresors forestals remarcables a nivell de país i que urgeix clamorosament de preservar.

Selvans BanysDeBosc

Es treballa sobre 9 tipus d’acords de custòdia, flexibles, incloent-hi acords marc, establiment de pagaments per serveis ambientals (PSA), i la declaració de reserves naturals privades.

Les 5 accions previstes son: determinació d’una estratègia d’acció en custòdia i desplegament de la mateixa, cerca de recursos econòmics per operacions que precisin PSA, configuració d’un Índex de Biodiversitat Potencial aplicat als boscos més madurs i càlcul en 10 rodals, i comunicació.

Amb el suport de:

 

Generalitat de Catalunya: Convocatòria de subvencions, per al període 2020-2022, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya (Expedient TES086/20/000021)

Diputacío de Girona: Expedient número 2020 / 7790, UACG Medi Ambient/014

La Serralada Transversal

Comarques

rodals d'interès diagnosticats

ha de boscos d'alt valor ecològic diagnosticats

Detalls del projecte

Resum del projecte

El projecte té la voluntat de configurar i desplegar un primer projecte missional Sèlvans d’una certa envergadura, de dos anys de durada inicial, concentrat en un territori en concret, i que resulti replicable a qualsevol àrea mediterrània amb boscos.

La tasca aprofita un seguit de primeres sinergies i un cert arrelament assolit en l’àmbit de la Serralada Transversal, contrada que benauradament encara compta amb nombrosos tresors forestals remarcables a nivell de país i que urgeix clamorosament de preservar. Mitjançant les distintes eines de custòdia que ha vingut desenvolupant Sèlvans es coresponsabilitza activament a la propietat forestal i també implica als ens locals i actors administratius i econòmics de la zona.

Se’n remarca el valor afegit com a actuació demostrativa pel que fa a la metodologia per al desplegament d’una xarxa de boscos singulars, madurs i destinats a evolució lliure en el mosaic forestal, infraestructura verda essencial que propugna el nostre marc estratègic i normatiu. Així, es procura que en la matriu custodiada s’hi vagi incloent una representació suficient del conjunt d’hàbitats presents en aquest àmbit de treball, i especialment aquells exponents de protecció més prioritària o urgent. D’una part significativa se’n coneixerà l’evolució de l’Índex de Biodiversitat Potencial.

Seguiment / actualitat projecte Serralada Transversal

Altra Running s’implica pel #DiaDeLaTerra amb #SaveAForest i SÈLVANS i la preservació dels boscos centenaris de la Serralada Transversal

Altra Running s’implica pel #DiaDeLaTerra amb #SaveAForest i SÈLVANS i la preservació dels boscos centenaris de la Serralada Transversal

Altra Running celebra el DIA DE LA TERRA destinant el 100% de les seves vendes online d’aquest dijous 22 d’abril fetes a Espanya a la consecució d’una reserva forestal a Catalunya, a través de la iniciativa #SaveAForest. Si tenies pensat comprar unes sabates per...

Jornada a la Garrotxa per a l’impuls del projecte pilot i demostratiu sobre la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos centenaris a la Serralada Transversal (12/12/2020).

Jornada a la Garrotxa per a l’impuls del projecte pilot i demostratiu sobre la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos centenaris a la Serralada Transversal (12/12/2020).

SÈLVANS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols hem congregat en aquest mateix municipi a les institucions clau del territori i de Catalunya, en una jornada que també ha comptat amb la participació de la propietat forestal, i de 6 empreses.

Establim les bases per impulsar el nostre projecte demostratiu al territori, concretament a Sant Feliu de Pallerols, centre de l’àmbit d’actuació de la Serralada Transversal.

Establim les bases per impulsar el nostre projecte demostratiu al territori, concretament a Sant Feliu de Pallerols, centre de l’àmbit d’actuació de la Serralada Transversal.

Hem oficialitzat la signatura d’un conveni de col·laboració de Sèlvans amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols que entre d’altres estableix les bases perquè la masia del Vallac i la finca de l’Ombert pugui esdevenir la finca forestal demostrativa de les nostres activitats en el territori.

Col·laboració entre Ernesto Ventós, SA. i Sèlvans per a la preservació i valorització de boscos madurs mediterranis a la Serralada Transveral

Col·laboració entre Ernesto Ventós, SA. i Sèlvans per a la preservació i valorització de boscos madurs mediterranis a la Serralada Transveral

L’acord preveu l’avançament en la diagnosi, valorització, i conservació i custòdia de 3 boscos d’alt valor ecològic dins l’àmbit de la Serralada Transversal, dels quals l’empresa n’escollirà un per a la creació del futur “Bosc VENTÓS”.