+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Sèrie sobre els serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, i l’avançament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 15, 6, 3 i 13.

Seguint el fil de l’anterior càpsula…

En conclusió, en relació al servei ecosistèmic de l’AIGUA, podem afirmar que en un medi de caràcter eminentment mediterrani, s’optimitzen enormement les precipitacions, que es preveuen cada vegada més escasses i amb una tendència a acusar-hi  majors episodis de temporals i pluges torrencials. En un context de crisi hídrica, els boscos centenaris permeten aprofitar molt més eficientment un recurs tan essencial i vital com l’aigua.

L’afavoriment de boscos amb estructures madures resulta primordial que es realitzi arreu del territori amb masses forestals i en aquella proporció que resulti factible en cada espai natural. De forma particular, és altament apropiat de fomentar tot al voltant de fondalades, rieres i torrents, i també a les capçaleres dels rius i valls. En els marges de vessant ajuden a estabilitzar millor el sòl, gràcies al desenvolupament de sistemes radiculars més forts i profunds.

També s’ha constatat que el complex sistema radicular dels boscos de ribera, i molt especialment el de les vernedes, actua com a mecanisme natural formidablement eficient en la depuració de l’aigua dels cursos fluvials.

Nota: Aquesta sèrie sobre serveis ecosistèmics ha estat elaborada en el marc d’un projecte que compta amb el suport de la Diputació de Girona.

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat.

De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una operació per valor de 12.500 euros, en concepte de compensació pels drets de tala en aquesta propietat.

Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.