+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Associació Sèlvans neix com a grup de persones que, sense ànim de lucre, treballem conjuntament amb la missió principal de conservar el patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural, el que podríem considerar el “nucli antic” dels boscos. A Catalunya volem que arribi a ocupar un mínim d’un 5% de la superfície forestal, tot incloent els millors boscos del país.

Per aconseguir-ho, apliquem mecanismes de coresponsabilització i implicació de la societat, en especial la custòdia del territori. També ens recolzem en la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos, inclosos els relacionats amb la salut i el benestar de les persones.

El naixement de l’associació suposa la consolidació de 17 anys de desplegament del programa Sèlvans, despres del seu pas per Acciónatura.

Pots consultar els nostres Estatus en aquest enllaç: Associacio Selvans – Estatuts .

Segons la mitologia etrusca, la deïtat “Sèlvans” s’encarregava de la protecció dels boscos.

La mitologia romana, hereva seva, l’anomenà Silvà, nom que comparteix origen amb les paraules selva, silvícola, silvicultura, …

La caligrafia que utilitzem en el logotip s’inspira fidelment en escriptura etrusca real gravada en pedra.

Els nostres valors

Passió i acció per la natura

Ens dediquem activament a la conservació de la natura, i volem transmetre la nostra passió a les persones i organitzacions perquè es sumin a un necessari esforç col·lectiu.

Multidisciplinarietat

Imprescindible en un projecte que conjumina dimensions tan importants com la conservació de la natura, la dinamització del territori, i el foment de la salut i el benestar.

Consens i flexibilitat

El diàleg i el consens són les nostres puntes de llança, en un projecte que ha d’integrar els interessos de la propietat forestal amb l’objectiu de la conservació, en un marc de desenvolupament rural sostenible.

Professionalitat i integritat

Ens esforcem diàriament per aconseguir la màxima eficiència i eficàcia, treballant de forma transparent, honesta i coherent.

Resultats del programa Sèlvans

Propietats forestals contactades

preservació i custòdia dels boscos protegits del Catalunya

Hectàrees protegides

Hectàrees identificades

Història de “Sèlvans”

2007 - El naixement del programa Sèlvans

La Diputació de Girona impulsa la creació d’una xarxa de microreserves forestals en el conjunt d’espais naturals de les comarques gironines, destinada a fomentar la gestió sostenible dels boscos, i d’aquesta manera ampliar el sistema de boscos madurs que s’havia començat a implementar en el Parc Natural del Montseny l’any 2005.

L’any 2007 neix oficialment el programa “Sèlvans”, liderat per l’enginyer de monts Jaume Hidalgo Colomé.

2008 - 2011: Impuls de la xarxa de reserves forestals a les comarques gironines

La creació d’una Xarxa de boscos madurs rep un impuls important, i es signen un total de 58 convenis amb propietaris de finques privades i forests comunals. Es compensen els drets de tala sobre 25 anys tot deixant a dinàmica natural un total de 713,26 hectàrees de boscos d’alt valor ecològic: 30 boscos comunals d’ajuntaments i 28 de propietat privada.

Complementant aquesta línia específica d’ajuts a tercers, la Diputació de Girona destina a lliure evolució 451,5 hectàrees de boscos de la seva titularitat, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural  del Montseny. En total, durant aquests anys s’assoleix la custòdia a les comarques gironines d’un total de 1.164,76 ha, que signifiquen un 0,28% de la superfície boscosa de la demarcació.

2011: Adscripció a l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona

El programa Sèlvans queda adscrit a l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, on treballa sobre el potencial i metodologia per a l’extensió del programa a nous àmbits geogràfics, com per exemple la bioregió pirinenca.

La Diputació de Girona segueix operant la línia d’ajuts per a la creació de microreserves forestals però, degut als efectes de la crisi, circumscrita als boscos comunals.

2013: Incorporació a Fundació Natura ("Acciónatura")

Jaume Hidalgo i el programa Sèlvans s’integren en l’estructura de “Fundació Natura (“Acciónatura”) on, gràcies a un ajut de Fundación Biodiversidad i la Diputació de Barcelona, es centren a treballar per una “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural” a Catalunya. Desprès de més d’un any, on es visiten més de 600 boscos de potencial alt valor natural, i s’estableix contacte amb més de 100 propietaris forestals, Sèlvans diagnostica unes primeres 27.497 hectàrees de Catalunya com a “boscos d’alt valor natural”,  un 2,26% de la superfície arbrada de Catalunya, repartida en 1.199 unitats (“rodals” en termes forestals).

La Xarxa diagnosticada està conformada sobretot per boscos madurs i santuaris forestals amb potencial vocació de gestió a lliure evolució, a dinàmica natural, o amb una mínima intervenció orientada a la conservació de la seva biodiversitat. Es tracta d’una diagnosi sense precedents a nivell de Catalunya o de la resta de l’Estat, sobretot degut a un plantejament que va més enllà d’una acció d’inventari o catàleg, i que cerca clarament una aplicació pràctica i urgent de conservació i custòdia d’un patrimoni natural excepcional i irreemplaçable.

Davant la constatació que un 40% de la Xarxa diagnosticada no disposa de cap tipus de garantia de conservació, Sèlvans avança en la custòdia efectiva de quasi 7.000 hectàrees d’aquestes 27.500 (un 25% del total de la Xarxa), tot aplicant diferents fórmules mitjançant 68 acords amb les respectives propietats forestals.

2014: Desplegament de la línia de boscos terapèutics

Complementant la custòdia dels boscos d’alt valor natural identificats, i gràcies a un ajut de la Fundación Biodiversidad, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Sèlvans obre una innovadora línia de treball en relació a la implementació d’ “itineraris forestals terapèutics” en boscos d’alt valor natural.

Se seleccionen boscos amb unes característiques molt particulars, per tal de desplegar correctament els anomenats #BanysDeBosc #Sèlvans. Aquest servei de salut i benestar per a la societat es converteix en un nou recurs forestal i turístic.

El model dels boscos terapèutics s’inspira en l’exitosa experiència del “shinrin-yoku” (“bany de bosc”) al Japó i a Corea del Sud.

2017: Constitució de l'Associació Sèlvans

En un moment d’incertesa sobre el futur d’Acciónatura, l’equip tècnic de tres persones del programa Sèlvans s’associa amb 14 persones més, i el dota de personalitat jurídica pròpia amb la creació de l’ “Associació Sèlvans”. Així, es dóna continuïtat al conjunt de sinèrgies assolides els darrers anys en relació al programa de custòdia forestal, la iniciativa #Compensanatura, i l’univers dels boscos terapèutics.

L’associació segueix treballant en estreta col·laboració amb l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, col·laborador històric de Sèlvans, i s’hi afegeix el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la mateixa universitat.

Junta Directiva i equip tècnic de l’Associació Sèlvans

Jaume Hidalgo i Colomé

Jaume Hidalgo i Colomé

President i Coordinador General.

Fundador i impulsor del programa Sèlvans. Enginyer de monts i doctorat per l’Universitat Politècnica de Madrid, amb especialitat en silvopascicultura.

David Merino i Parcet

David Merino i Parcet

Vicepresident

Responsable de concertació amb actors locals de la xarxa de boscos terapèutics. Filòsof. Formador en temes mediambientals, sostenibilitat i energies netes. Assessor a la Diputació de Girona.

Carles Sunyer i Salvà

Carles Sunyer i Salvà

Tècnic de SIG i d'implementació dels itineraris forestals terapèutics. Secretari.

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Girona. Des de 2015 treballant pel programa Sèlvans, també com a tècnic de custòdia.

Stefan Esser

Stefan Esser

Canvi Global i Innovació. Tresorer.

Responsable de la iniciativa Compensanatura. Captació de fons, xarxes socials, i pàgina web. Máster en Estudis Internacionals i Cooperació al Desenvolupament. Llicenciat en Educació Física.

Sílvia Gili i Olmeda

Sílvia Gili i Olmeda

Formació i ús públic.

Biòloga. Responsable ús públic i activitats formatives.Màster en naturopatia i medicina alternativa, i en alimentació i nutrició. Formació en fitoteràpia, aromateràpia científica, mindfulness, coaching, guiatge, interpretació del patrimoni.

Montserrat Moya i Cardona

Montserrat Moya i Cardona

Responsable de coordinació dels guiatges terapèutics.

Geògrafa. Formadora i assessora en temes ambientals. Educadora ambiental i practicant de tai-xí des de fa molts anys.

Diana Martínez Forns

Diana Martínez Forns

Responsable jornades de voluntariat corporatiu

Llicenciada en Ciències ambientals, Màster en Conservació de la Natura i Gestió dels Recursos Naturals i Màster en Gestió Sostenible dels Sistemes Costaners i Marins. Consultora ambiental durant 16 anys.

TRANSPARÈNCIA - Junta Directiva

La Junta Directiva esta composada actualment per les següents 6 persones:

 • President: Jaume Hidalgo Colomé
 • Vicepresident: David Merino Parcet
 • Tresorer: Sílvia Abdela Feixas
 • Secretaria: Carles Sunyer Salvà
 • Vocal: Xavier Torns
 • Vocal: Joaquim Tell i Collell

No es perceben retribucions per part dels òrgans d’administració de l’Associació Sèlvans.

TRANSPARÈNCIA - Finançament públic

PROJECTES MISSIONALS DESPLEGATS MITJANÇANT SUBVENCIONS PÚBLIQUES

Durant 2023 estem donant seguiment als projectes missionals també gràcies al següent ajut públic:

 • Ajut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb expedient número ARD283/23/000001, projecte “Impuls de les accions de la Càtedra del Bosc com a espai tècnico‐científic de valorització de la forest.”.

 

Durant 2022 hem donant seguiment als projectes missionals, també gràcies als següents ajuts públics:

 • Contracte menor tipus servei per encàrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Objecte FCC-60.007/22 AT Identificació de la superfície boscosa actualment planificada o custodiada com a dinàmica natural a Catalunya.
 • Ajut de la Diputació de Girona, amb expedient 2022 / 3446, UACG: Medi Ambient / 014; Projecte ““5 projectes demostratius per avançar una xarxa de boscos madurs i d’alt valor ecològic”.
 • Subvenció de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, Expedient núm.: X2023000769, actuacions “Organització d’activitats, jornades i formacions realitzades al municipi de Sant Feliu de Pallerols relacionades amb la conservació i millora de l’entorn natural.”

 

Durant 2021 estem donant seguiment a una sèrie de projectes missionals iniciats l’any 2020, també gràcies als següents ajuts públics:

 • Ajut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, amb expedient número ARD091, projecte “Rendibilització dels serveis ecosistèmics dels boscos mediterranis més madurs per diversificar la producció forestal i assolir la transició ecològica i la resiliència en el medi rural” (ajut sobre 2021).
 • Subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Resolució TES/1386/2020, d’11 de juny, de convocatòria de subvencions, per al període 2020-2022, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya, amb expedient TES086/20/000021; projecte “Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs en l’àmbit de la Serralada Transversal, amb focus a la baixa Garrotxa” (ajut sobre 2020 i 2021).
 • Ajut de la Diputació de Girona, amb expedient 2021 / 4050, UACG: Medi Ambient / 014; Projecte “Aplicació en el territori de les comarques gironines de les eines de valorització dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos més madurs i d’alt valor ecològic” (ajut sobre 2021).

 

Durant 2020, i després d’un any 2019 marcat clarament per la celebració del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, l’any 2020 ens vam centrar en desplegar els següents projectes missionals:

 • Subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, amb expedient número ARD068/20/000001; projecte “Diversificació de la producció forestal i de dinamització del medi rural mitjançant la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs” (ajut sobre 2020).
 • Subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb expedient número TES141/20/000001; projecte “Creació d’una xarxa d’hàbitats forestals madurs o singulars gestionats a evolució natural a Catalunya, com a infraestructura verda de conservació de la biodiversitat i proveïdora de serveis ecosistèmics.” (ajut sobre 2020)
 • Subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Resolució TES/1386/2020, d’11 de juny, de convocatòria de subvencions, per al període 2020-2022, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya, amb expedient TES086/20/000021; projecte “Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs en l’àmbit de la Serralada Transversal, amb focus a la baixa Garrotxa” (ajut sobre 2020 i 2021)
 • Ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb expedient número TES140/20/000039, en el marc dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ajut sobre 2020).
 • Subvenció de la Diputació de Girona amb expedient número 2020 / 7790, UACG Medi Ambient / 014; projecte “Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs de la Serralada Transversal, i millora de la base de coneixement sobre la valorització dels seus serveis ecosistèmics en relació als ODS 15, 6, 3 i 13.” (ajut sobre 2020).

 

L’any 2019 va venir marcat per la preparació i celebració, a l’octubre, del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut. Per a la celebració del mateix, vam rebre el següent suport econòmic públic:

Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • Any 2019: Expedient d’ajut núm. ARD019 a l’Associació Sélvans per al finançament de “Tasques de l’equip organitzador per a la construcció i consolidació de sinergies i col·laboracions territorials i internacionals en relació a la xarxa pilot catalana de boscos amb funcionalitat terapèutica (concepte de despesa 2), en el marc del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut” 15.000,00 €
 • Any 2018: Expedient d’ajut núm. 57 20004 2018 a l’Associació Selvans per al finançament de les tasques de preparació de l’organització del III Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut: 12.000,00 €

Diputació de Girona:

 • Any 2019: UACG: Medi Ambient/014, expedient 2019/3145. Concessió d’una subvenció pel III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut: 40.000,00 €
 • Any 2019: UACG: Gabinet de Presidència/001, expedient 2019/8689. Ajut complementari per a les tasques de celebració del III Congrés: 7.008,00 €
 • Any 2018: Parcial d’una subvenció per a publicacions (Expedient 2018/2174), aplicat a l’edició de la 1a versió de la revista del III Congrés: 2.924,50 €

Diputació de Barcelona: Contracte privat consistent en el patrocini del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut. En seguiment del decret amb número de registre 7292 de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Núm. d’expedient 2019/5005. Import:  7.438,02 €

 

Fundació Bancària “la Caixa”, derivat de l’acord de col·laboració signat entre la Fundación Bancaria “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya (a través del Departament de Territori i Sostenibilitat)

 • Ajut any 2019 de 20.000,00 € per a tasques de “Projecció, i impuls de les sinergies i eines derivades del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut”.
 • Ajut any 2018 de 40.000,00 €, per al desplegament del projecte “III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos sobre la Salut”, amb adscripció de 28.495,50 € sobre actuacions de l’any 2019, i 11.504,50 € sobre actuacions de finals de l’any 2018.

Consell Comarcal de la Garrotxa: conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Associació Sèlvans per l’any 2019, de 17 d’octubre de 2019, per al cobriment parcial de les despeses de celebració del congrés. Import: 300,00 €

 

Ajuntament de Girona:

 • Any 2019: Subvenció per a l’any 2019, per a activitats de rellevància per a la ciutat (Alcaldia, número d’expedient: 2019038723): 1.200,00 €
 • (En espècie) Cessió de la Sala Cambra del Palau de Congressos durant la tarda del 8 d’octubre (per muntatge), i de tot el dia 9 d’octubre.
 • Any 2018: Contractació de publicitat institucional de l’Ajuntament de Girona en la revista monogràfica de promoció del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut: 880,00 €

 

Ajuntament d’Olot: Ajut en relació a l’organització del III Congrés (Decret 2019LDEC003158 de 12/11/19, expedient número AL012019000018): 500,00 €

Ajuntament de Caldes de Malavella. Adscripció al Congrés de 660,00 € del conveni per al finançament sobre 2018 i 2019 de les despeses derivades per la formació, certificació, promoció i comunicació en matèria de turisme de salut, per a la cobertura de dos guiatges al municipi de Caldes de Malavella el dia 8 (Jornada a bosc), amb la Societat Internacional de Teràpia Forestal.

La resta de finançament del III Congrés, concretament 25.044,20 €, van provenir de fons propis de l’Associació, inclosos ingressos per inscripcions de les persones congressistes.

 

TRANSPARÈNCIA - Memòria econòmica

 

Projectem a continuació els nostres tancaments anuals fins a la data:

Any Ingressos per les activitats Despeses d’explotació Suma aprovisionaments, amortitzacions i subvencions, donac i llegat trasp al resultat,
2017    70.506,46 € –   69.687,12 €  
2018 207.968,45 € – 164.590,79 €  
2019 254.298,46 € – 289.650,25 €  
2020 203.502,48 € –  157.108,39 € 9.775,61 €
2021 212.642,90 € – 236.629,25 € 41.751,16 €
2022 174.494,83 € -189.395,60 € 15.498,59 €