Aquests dies contacteu per correu electrònic si us plau info@selvans.ONG

Associació Sèlvans neix com a grup de persones que, sense ànim de lucre, treballem conjuntament amb la missió principal de conservar el patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural, el que podríem considerar el “nucli antic” dels boscos. A Catalunya volem que arribi a ocupar un mínim d’un 5% de la superfície forestal, tot incloent els millors boscos del país.

Per aconseguir-ho, apliquem mecanismes de coresponsabilització i implicació de la societat, en especial la custòdia del territori. També ens recolzem en la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos, inclosos els relacionats amb la salut i el benestar de les persones.

El naixement de l’associació suposa la consolidació de 10 anys de desplegament del programa Sèlvans, despres del seu pas per Acciónatura els 3 darrers anys.

Pots consultar els nostres Estatus en aquest enllaç: Associacio Selvans – Estatuts .

Segons la mitologia etrusca, la deïtat “Sèlvans” s’encarregava de la protecció dels boscos.

La mitologia romana, hereva seva, l’anomenà Silvà, nom que comparteix origen amb les paraules selva, silvícola, silvicultura, …

La caligrafia que utilitzem en el logotip s’inspira fidelment en escriptura etrusca real gravada en pedra.

Els nostres valors són:

Passió i acció per la natura

Ens dediquem activament a la conservació de la natura, i volem transmetre la nostra passió a les persones i organitzacions perquè es sumin a un necessari esforç col·lectiu.

Multidisciplinarietat

Imprescindible en un projecte que conjumina dimensions tan importants com la conservació de la natura, la dinamització del territori, i el foment de la salut i el benestar.

Consens i flexibilitat

El diàleg i el consens són les nostres puntes de llança, en un projecte que ha d’integrar els interessos de la propietat forestal amb l’objectiu de la conservació, en un marc de desenvolupament rural sostenible.

Professionalitat i integritat

Ens esforcem diàriament per aconseguir la màxima eficiència i eficàcia, treballant de forma transparent, honesta i coherent.

Resultats del programa Sèlvans en 10 anys:

rodals identificats com a d'alt valor natural

Reserves forestals creades

Hectàrees protegides

Història de “Sèlvans”

2007 - El naixement del programa Sèlvans

La Diputació de Girona impulsa la creació d’una xarxa de microreserves forestals en el conjunt d’espais naturals de les comarques gironines, destinada a fomentar la gestió sostenible dels boscos, i d’aquesta manera ampliar el sistema de boscos madurs que s’havia començat a implementar en el Parc Natural del Montseny l’any 2005.

L’any 2007 neix oficialment el programa “Sèlvans”, liderat per l’enginyer de monts Jaume Hidalgo Colomé.

2008 - 2011: Impuls de la xarxa de reserves forestals a les comarques gironines

La creació d’una Xarxa de boscos madurs rep un impuls important, i es signen un total de 58 convenis amb propietaris de finques privades i forests comunals. Es compensen els drets de tala sobre 25 anys tot deixant a dinàmica natural un total de 713,26 hectàrees de boscos d’alt valor ecològic: 30 boscos comunals d’ajuntaments i 28 de propietat privada.

Complementant aquesta línia específica d’ajuts a tercers, la Diputació de Girona destina a lliure evolució 451,5 hectàrees de boscos de la seva titularitat, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural  del Montseny. En total, durant aquests anys s’assoleix la custòdia a les comarques gironines d’un total de 1.164,76 ha, que signifiquen un 0,28% de la superfície boscosa de la demarcació.

2011: Adscripció a l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona

El programa Sèlvans queda adscrit a l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, on treballa sobre el potencial i metodologia per a l’extensió del programa a nous àmbits geogràfics, com per exemple la bioregió pirinenca.

La Diputació de Girona segueix operant la línia d’ajuts per a la creació de microreserves forestals però, degut als efectes de la crisi, circumscrita als boscos comunals.

2013: Incorporació a Fundació Natura ("Acciónatura")

Jaume Hidalgo i el programa Sèlvans s’integren en l’estructura de “Fundació Natura (“Acciónatura”) on, gràcies a un ajut de Fundación Biodiversidad i la Diputació de Barcelona, es centren a treballar per una “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural” a Catalunya. Desprès de més d’un any, on es visiten més de 600 boscos de potencial alt valor natural, i s’estableix contacte amb més de 100 propietaris forestals, Sèlvans diagnostica unes primeres 27.497 hectàrees de Catalunya com a “boscos d’alt valor natural”,  un 2,26% de la superfície arbrada de Catalunya, repartida en 1.199 unitats (“rodals” en termes forestals).

La Xarxa diagnosticada està conformada sobretot per boscos madurs i santuaris forestals amb potencial vocació de gestió a lliure evolució, a dinàmica natural, o amb una mínima intervenció orientada a la conservació de la seva biodiversitat. Es tracta d’una diagnosi sense precedents a nivell de Catalunya o de la resta de l’Estat, sobretot degut a un plantejament que va més enllà d’una acció d’inventari o catàleg, i que cerca clarament una aplicació pràctica i urgent de conservació i custòdia d’un patrimoni natural excepcional i irreemplaçable.

Davant la constatació que un 40% de la Xarxa diagnosticada no disposa de cap tipus de garantia de conservació, Sèlvans avança en la custòdia efectiva de quasi 7.000 hectàrees d’aquestes 27.500 (un 25% del total de la Xarxa), tot aplicant diferents fórmules mitjançant 68 acords amb les respectives propietats forestals.

2014: Desplegament de la línia de boscos terapèutics

Complementant la custòdia dels boscos d’alt valor natural identificats, i gràcies a un ajut de la Fundación Biodiversidad, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Sèlvans obre una innovadora línia de treball en relació a la implementació d’ “itineraris forestals terapèutics” en boscos d’alt valor natural.

Se seleccionen boscos amb unes característiques molt particulars, per tal de desplegar correctament els anomenats #BanysDeBosc #Sèlvans. Aquest servei de salut i benestar per a la societat es converteix en un nou recurs forestal i turístic.

El model dels boscos terapèutics s’inspira en l’exitosa experiència del “shinrin-yoku” (“bany de bosc”) al Japó i a Corea del Sud.

2017: Constitució de l'Associació Sèlvans

En un moment d’incertesa sobre el futur d’Acciónatura, l’equip tècnic de tres persones del programa Sèlvans s’associa amb 14 persones més, i el dota de personalitat jurídica pròpia amb la creació de l’ “Associació Sèlvans”. Així, es dóna continuïtat al conjunt de sinèrgies assolides els darrers anys en relació al programa de custòdia forestal, la iniciativa #Compensanatura, i l’univers dels boscos terapèutics.

L’associació segueix treballant en estreta col·laboració amb l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, col·laborador històric de Sèlvans, i s’hi afegeix el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la mateixa universitat.

Junta Directiva i equip tècnic de l’Associació Sèlvans

Jaume Hidalgo i Colomé

Jaume Hidalgo i Colomé

President i Coordinador General.

Fundador i impulsor del programa Sèlvans. Enginyer de monts i doctorat per l’Universitat Politècnica de Madrid, amb especialitat en silvopascicultura.

David Merino i Parcet

David Merino i Parcet

Vicepresident

Responsable de concertació amb actors locals de la xarxa de boscos terapèutics. Filòsof. Formador en temes mediambientals, sostenibilitat i energies netes. Assessor a la Diputació de Girona.

Carles Sunyer i Salvà

Carles Sunyer i Salvà

Tècnic de SIG i d'implementació dels itineraris forestals terapèutics. Secretari.

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Girona. Des de 2015 treballant pel programa Sèlvans, també com a tècnic de custòdia.

Stefan Esser

Stefan Esser

Canvi Global i Innovació. Tresorer.

Responsable de la iniciativa Compensanatura. Captació de fons, xarxes socials, i pàgina web. Máster en Estudis Internacionals i Cooperació al Desenvolupament. Llicenciat en Educació Física.

Sílvia Gili i Olmeda

Sílvia Gili i Olmeda

Formació i ús públic.

Biòloga. Responsable ús públic i activitats formatives.Màster en naturopatia i medicina alternativa, i en alimentació i nutrició. Formació en fitoteràpia, aromateràpia científica, mindfulness, coaching, guiatge, interpretació del patrimoni.

Montserrat Moya i Cardona

Montserrat Moya i Cardona

Responsable de coordinació dels guiatges terapèutics.

Geògrafa. Formadora i assessora en temes ambientals. Educadora ambiental i practicant de tai-xí des de fa molts anys.

Diana Martínez Forns

Diana Martínez Forns

Responsable jornades de voluntariat corporatiu

Llicenciada en Ciències ambientals, Màster en Conservació de la Natura i Gestió dels Recursos Naturals i Màster en Gestió Sostenible dels Sistemes Costaners i Marins. Consultora ambiental durant 16 anys.