+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

L’acord preveu l’avançament en la diagnosi, valorització, i conservació i custòdia de 3 boscos d’alt valor ecològic a Catalunya, dels quals l’empresa n’escollirà un per a la creació del futur “Bosc VENTÓS”.

La multifuncionalitat dels boscos és possible i real, i pot contribuir a la conservació de la biodiversitat, a la regulació hídrica, a la lluita contra l’emergència climàtica, i a la millora de la salut i el benestar de les persones, entre d’altres.

Girona, 31 de juliol de 2020.

Ens complau anunciar que Ernesto Ventós, SA. ha entrat a formar part de les empreses col·laboradores de SÈLVANS per tal d’avançar en la nostra missió principal de creació de reserves forestals d’alt valor ecològic gestionades a l’evolució natural.

A tal efecte, l’empresa i l’entitat hem signat una col·laboració, l’objectiu de la qual és establir progressivament el que serà el “Bosc VENTÓS”: un bosc centenari o singular, gestionat a dinàmica natural o amb una mínima intervenció per a la conservació de la biodiversitat, que pugui anar desplegant al màxim els serveis ecosistèmics relacionats amb el medi ambient, el patrimoni natural, el cicle de l’aigua, l’emergència climàtica (que inclou la transició energètica i el combat i l’adaptació al canvi climàtic), i el foment de la salut i el benestar.

Aquests serveis ecosistèmics es vinculen clarament amb l’avenç en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 15 (Vida terrestre), 6 (Aigua i sanejament), 13 (Acció climàtica) i 3 (Salut i benestar), respectivament.

Per materialitzar la preservació del “Bosc VENTÓS”, durant 2021 establirem un sistema de pagament per serveis ambientals amb la propietat forestal del bosc escollit, basada en la compensació dels seus drets de tala. D’aquesta forma, la propietat forestal rebrà un rendiment econòmic sobre unes àrees molt concretes de bosc que, a partir de l’acord, es destinaran a dinàmica natural com a mínim fins l’any 2036, per tal que la natura hi pugui seguir desplegant tot el seu esplendor i potencial. Sota aquest plantejament, la valorització i conservació del que es pot considerar un patrimoni natural excepcional reportaran a la propietat uns recursos econòmics que podrà destinar, per exemple, a actuacions enfocades a la millora forestal i d’infraestructures de la mateixa finca.

Amb la col·laboració, Ernesto Ventós, SA., Sèlvans i la propietat forestal:

  • Preserven un capital natural molt escàs, atomitzat, i en risc de perdre’s.
  • Ajuden en la configuració d’una xarxa de boscos singulars, madurs, i destinats a l’evolució natural a Catalunya.
  • permeten avançar en el compliment de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya (resultats esperats per a l’any 2030, i línia d’actuació 15), de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, i del Pla Nacional per a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya (compromisos 763 i 764). També dóna implementació a la Llei Catalana del Canvi Climàtic (art.17.4).
  • Valoritzen els enormes serveis ecosistèmics que ens proveeixen especialment aquests boscos, tot avançant sobretot els Objectius de Desenvolupament Sostenible – ODS 15 (Vida Terrestre), ODS 6 (Aigua Neta i Sanejament), ODS 3 (Salut i Benestar) i ODS 13 (Acció Climàtica).

 

La concreció de la responsabilitat social corporativa

Ernesto Ventós, SA. és productor i distrïbuidor de productes químics aromàtics, olis essencials naturals i molècules naturals per a la indústria d’aromes i fragàncies.

Ventós distribueix i gestiona productes dels millors fabricants de matèries primeres, i subministra a qualsevol part de món.

Per a Ernesto Ventós, SA., l’acció dóna concreció a la seva voluntat per exercir la seva responsabilitat social corporativa envers el planeta, i la societat. Com a acció concreta al respecte, ajudarà a preservar una àrea com a mínim de la mateixa superfície que ocupa amb les seves instal·lacions (oficines, magatzems, etc.), donant aplicació pràctica i equilibrant en superfície el primer indicador oficial d’impacte d’una organització sobre la biodiversitat: l’ “ocupació del sòl”, que s’expressa com a “m2 de sòl segellat”, segons el Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS)

A través del seu recolzament del projecte, l’empresa contribuirà de forma pràctica a l’avançament dels Objectius de Desenvolupament 15 (Vida d’ecosistemes terrestres), 6 (Aigua neta), 3 (Salut i benestar) i 15 (Acció climàtica).

Sèlvans fa una crida també a d’altres empreses i particulars a implicar-se en la protecció d’aquests ecosistemes terrestres més rics en biodiversitat: els boscos centenaris.

 

 

Una acció de conservació de la biodiversitat, i valorització dels seus serveis ecosistèmics.

Sèlvans treballa en la conservació dels boscos més madurs i de més alt valor ecològic del territori; laboratoris naturals en evolució, que s’erigeixen com l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat que tenim (tant en espècies animals com vegetals). Aquesta biodiversitat tant extraordinària és la responsable dels enormes serveis ecosistèmics que rebem d’aquests boscos, especialment en relació a la regulació hídrica i del clima, i la conservació dels sols més profunds i fèrtils, tot evitant o minvant l’erosió.

Malauradament, a Catalunya i a molts altres indrets, aquests boscos no gaudeixen de cap tipus de protecció normativa, per la qual cosa es fan tant necessàries iniciatives com les de Sèlvans, de diagnosi i sobretot custòdia d’aquests paratges excepcionals, per suposat sempre d’acord amb la respectiva propietat forestal.

Aigua neta

D’entre els nombrosos beneficis que ens ofereixen, la regulació hídrica és dels serveis ecosistèmics més fonamentals, actuant aquests boscos com a reguladors dels processos ecològics vinculats a l’aigua dolça. Així, els boscos més madurs funcionen com grans esponges, que filtren els contaminants que poden arrossegar l’aigua de pluja, i regulen el flux de les escorrenties en els moments de pluja més intensos. D’aquesta forma ajuden a evitar inundacions a les parts més baixes de les conques. El seu rol a les capçaleres hidrogràfiques és de d’una importància capdal.

Boscos per a la salut i el benestar de les persones

Mentre la gran majoria dels boscos sobre els que treballa Sèlvans han de quedar a dinàmica natural, en alguns d’ells esta implementant una xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica, que ja compta amb 13 boscos operatius, on s’ofereixen “banys de bosc”, com a nou instrument de custòdia forestal, nou recurs ecoturístic, i eina de reconnexió de la societat amb una natura de qualitat. Sèlvans treballa amb la Generalitat de Catalunya per anar integrant progressivament aquesta tecnologia al sistema de salut pública i privat, seguint les exitoses experiències a països com Japó, Corea del Sud, i Alemanya. Com a culminació de més de 6 anys desplegant el projecte, a l’octubre de 2019, Sèlvans va organitzar a Catalunya el III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, amb la participació de quasi 300 persones de 30 països.

 

Lluita contra el canvi climàtic, i adaptació als seus efectes

A més d’actuar com a enormes embornals de carboni, la riquesa biològica i complexitat de l’estructura d’aquests boscos madurs i d’alt valor ecològic fan que siguin més resilients als efectes del canvi climàtic. Així la seva preservació també suposa una acció d’adaptació al canvi climàtic, en operar com a santuaris climàtics per a la flora i fauna. Aquests boscos disposen d’un microclima més fresc al seu interior, fruit de diferents factors, per exemple l’efecte cova de les seves capçades entrebades. Amb un sotabosc sempre més net, i humitat més elevada, son més resistents als incendis..

 

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat. De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una compensació pels drets de tala per valor de 12.500 euros. Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.