+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

SÈLVANS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols hem congregat en aquest mateix municipi a les institucions clau del territori i de Catalunya, en una jornada que també ha comptat amb la participació de la propietat forestal, i de 6 empreses.

 El proppassat dissabte 12 de desembre Sèlvans i l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols hem desenvolupat una jornada estratègica per impulsar definitivament el projecte SÈLVANS de la Serralada Transversal, que ha comptat amb la participació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Departament de Territori i Sostenibilitat), el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, i un total de 4 municipis (Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Vall d’en Bas, i Les Planes d’Hostoles). També ha comptat amb la participació de la propietat de la forest i mas de l’Ombert, i la masia del Vallac (Sant Feliu de Pallerols), i amb 6 empreses que ja col·laboren amb Sèlvans, o tenen interès en fer-ho.

Estem treballant per oferir-los la gravació de la jornada durant aquests propers dies.

La jornada s’ha emmarcat dintre del projecte “Serralada Transversal” que Sèlvans ha impulsat en la seva Fase I durant 2020 gràcies al suport de la Diputació de Girona, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (ajuts de custòdia 2020/2021), i que tindrà un impuls molt important durant 2021.

La reunió també ha donat continuïtat al suport rebut per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a l’impuls de la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs.

A nivell local, aquesta acció també s’ha emmarcat en les actuacions previstes al conveni de col·laboració signat el proppassat 25 de setembre entre SÈLVANS i l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS, a qui agraïm enormement el seu suport.

 

El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols vol treballar cap als següents objectius:

 1. Valoritzar i així conservar el patrimoni forestal, cultural i paisatgístic i dinamitzar el territori de la Vall d’Hostoles, de la Garrotxa i de tot el seu entorn geogràfic.
 2. Assentar i promoure l’activitat i el potencial de l’ONG Sèlvans en una finca forestal idònia del terme municipal de Sant Feliu de Pallerols.
 3. Establir conjuntament un fonament sòlid del projecte i generar les sinergies , aliances necessàries i compromisos públic-privats per fer-lo possible.

L’Ajuntament valora el projecte com a altament beneficiós per al municipi, i per a la comarca i Catalunya en el seu conjunt. Des de la seu demostrativa de Sèlvans en el territori es desplegaran els següents fronts de treball: base operativa per a l’activitat quotidiana de l’entitat, oficina tècnica de suport a la propietat forestal, centre de cooperació i transferència de tecnologia i coneixement sobre els usos i serveis ecosistèmics del bosc, valorització de la forest i sinergies amb el teixit empresarial, foment de la multifuncionalitat i sostenibilitat forestals, formació en aquestes matèries i focus mediterrani de la teràpia forestal.

 

Els OBJECTIUS de la reunió del dia 12 de desembre de 2020 han estat:

 • Presentar concisament els avantatges per al desenvolupament del medi rural i del territori d’un projecte demostratiu supramunicipal basat en la valorització dels múltiples serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, amb les línies de treball especificades anteriorment.
 • Exposar els suports públics i privats amb què es compta actualment per assentar les bases del susdit projecte.
 • Debatre les distintes opcions i oportunitats per al finançament i patrocini de l’execució del projecte, en primera instància en el sí d’un instrument financer europeu. Orientar i propiciar les aliances públiques i privades òptimes per dur-lo a terme.
 • Concretar conjuntament un full de ruta per a la viabilitat i projecció del projecte.

  La reunió ha tingut un doble format, consecutivament:

  • Un format telemàtic entre les 9:00 i les 10:50
  • Seguidament, amb les persones participants que han vingut presencialment, hem realitzat una visita estratègica sobre el terreny a la forest i mas de l’Ombert i la masia del Vallac de Sant Feliu de Pallerols.

  L’ordre d’intervencions per la part telemàtica ha estat el següent:

   

  BLOC INSTITUCIONAL (9:00 a 10:20 aproximadament)

  1. Artur Colomer i Buchner _Alcalde de Sant Feliu de Pallerols_ Transcendència del projecte demostratiu a escala local.
  2. Jaume Hidalgo i Colomé _President i Coordinador General de Sèlvans_ Oportunitat històrica de valoritzar els boscos més madurs com a recurs principal en la dinamització del territori.
  3. Josep Maria Vidal-Ribas de Bufalà _Propietari finca del Vallac i forest de l’Ombert_ Nou recurs per a la propietat forestal.
  4. Xavier Puig i Oliveras _Director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa_ Preservació dels tresors forestals més valuosos de la Garrotxa.
  5. Eduard Llorà i Cullet _President del Consorci de les Vies Verdes de Girona i Alcalde de les Planes d’Hostoles_ Projecte vertebrador d’iniciatives d’ecoturisme.
  6. Pep Companys i Güell _Alcalde de Santa Pau_ Complicitat del territori i cooperació municipal
  7. Lluís Amat i Batalla _Alcalde de la Vall d’en Bas_ Complicitat del territori i cooperació municipal
  8. Santi Reixach i Garriga _President del Consell Comarcal de la Garrotxa_ Teixint una xarxa supramunicipal de nous actius de salut i turisme sostenible.
  9. Anna Barnadas i López _Diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona_ En camí de la multifuncionalitat de la forest. Projecció en l’àmbit mediterrani.
  10. Oriol Anson i Fradera _Director General de Desenvolupament Rural al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació_ Noves necessitats del bosc i valor exemplificant i pioner a Europa.

   

  BLOC D’EMPRESES (10:20 a 10:50).

  Oportunitat d’implicació en projecte modèlic sobre la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més valuosos, acció amb màxim impacte positiu sobre els Objectiu de Desenvolupament Sostenible (especialment ODS 13, 15, 6 i 3)

  1. Sra. Gemma Barceló i Aguiló _Responsable de Reglamentació i Coordinació Científica d’AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN
  2. Sr. Iñaki Irisarri Nafarrete _Coordinador General de la FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS i Responsable de Desenvolupament Sostenible del GRUP CAIXA D’ENGINYERS
  3. Sr. Òscar Expósito i Tarrés _CEO, Cofundador i Director Científic de VYTRUS BIOTECH
  4. Sr. Jordi Calonge i Pascual _Director General Corporatiu d’ERNESTO VENTÓS S.A.
  5. Sr. Jesús Coello Matesanz _Director de Comunicació del GRUP CAÑIGUERAL Holding – Costa Brava Mediterranean Foods
  6. Sr. Francesc Pou_ Tècnic de Medi ambient de NOEL ALIMENTARIA S.A.U.

  Una acció de conservació de la biodiversitat, i valorització dels seus serveis ecosistèmics.

  Sèlvans treballa en la conservació dels boscos més madurs i de més alt valor ecològic del territori; laboratoris naturals en evolució, que s’erigeixen com l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat que tenim (tant en espècies animals com vegetals). Aquesta biodiversitat tant extraordinària és la responsable dels enormes serveis ecosistèmics que rebem d’aquests boscos, especialment en relació a la regulació hídrica i del clima, i la conservació dels sols més profunds i fèrtils, tot evitant o minvant l’erosió.

  Malauradament, a Catalunya i a molts altres indrets, aquests boscos no gaudeixen de cap tipus de protecció normativa, per la qual cosa es fan tant necessàries iniciatives com les de Sèlvans, de diagnosi i sobretot custòdia d’aquests paratges excepcionals, per suposat sempre d’acord amb la respectiva propietat forestal.

  Aigua neta

  D’entre els nombrosos beneficis que ens ofereixen, la regulació hídrica és dels serveis ecosistèmics més fonamentals, actuant aquests boscos com a reguladors dels processos ecològics vinculats a l’aigua dolça. Així, els boscos més madurs funcionen com grans esponges, que filtren els contaminants que poden arrossegar l’aigua de pluja, i regulen el flux de les escorrenties en els moments de pluja més intensos. D’aquesta forma ajuden a evitar inundacions a les parts més baixes de les conques. El seu rol a les capçaleres hidrogràfiques és de d’una importància capdal.

  Boscos per a la salut i el benestar de les persones

  Mentre la gran majoria dels boscos sobre els que treballa Sèlvans han de quedar a dinàmica natural, en alguns d’ells esta implementant una xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica, que ja compta amb 13 boscos operatius, on s’ofereixen “banys de bosc”, com a nou instrument de custòdia forestal, nou recurs ecoturístic, i eina de reconnexió de la societat amb una natura de qualitat. Sèlvans treballa amb la Generalitat de Catalunya per anar integrant progressivament aquesta tecnologia al sistema de salut pública i privat, seguint les exitoses experiències a països com Japó, Corea del Sud, i Alemanya. Com a culminació de més de 6 anys desplegant el projecte, a l’octubre de 2019, Sèlvans va organitzar a Catalunya el III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, amb la participació de quasi 300 persones de 30 països.

   

  Lluita contra el canvi climàtic, i adaptació als seus efectes

  A més d’actuar com a enormes embornals de carboni, la riquesa biològica i complexitat de l’estructura d’aquests boscos madurs i d’alt valor ecològic fan que siguin més resilients als efectes del canvi climàtic. Així la seva preservació també suposa una acció d’adaptació al canvi climàtic, en operar com a santuaris climàtics per a la flora i fauna. Aquests boscos disposen d’un microclima més fresc al seu interior, fruit de diferents factors, per exemple l’efecte cova de les seves capçades entrebades. Amb un sotabosc sempre més net, i humitat més elevada, son més resistents als incendis..

   

  IMPLIQUEU-VOS-HI!

  Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

  Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

  Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat. De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una compensació pels drets de tala per valor de 12.500 euros. Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

  El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.