+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

El Departament de Territori i Sostenibilitat ens ha confirmat l’atorgament d’un ajut en el marc de la convocatòria de subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya 2020-2022, per al desplegament del projecte “Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs en l’àmbit de la Serralada Transversal”.

El projecte, de promoció de la custòdia, té la voluntat de configurar i desplegar un primer projecte missional Sèlvans d’una certa envergadura, de dos anys de durada inicial, concentrat en un territori en concret, i que resulti replicable a qualsevol àrea mediterrània amb boscos. Reforça el projecte ja en desplegament gràcies a la Diputació de Girona.

Agraïm enormement el suport per part de les dues institucions per al desplegament del present projecte.

La tasca aprofita un seguit de primeres sinergies i un cert arrelament assolit en l’àmbit de la Serralada Transversal, contrada que benauradament encara compta amb nombrosos tresors forestals remarcables a nivell de país i que urgeix clamorosament de preservar. Mitjançant les distintes eines de custòdia que ha vingut desenvolupant Sèlvans es coresponsabilitza activament a la propietat forestal i també implica als ens locals i actors administratius i econòmics de la zona.

Se’n remarca el valor afegit com a actuació demostrativa pel que fa a la metodologia per al desplegament d’una xarxa de boscos singulars, madurs i destinats a evolució lliure en el mosaic forestal, infraestructura verda essencial que propugna el nostre marc estratègic i normatiu. Així, es procura que en la matriu custodiada s’hi vagi incloent una representació suficient del conjunt d’hàbitats presents en aquest àmbit de treball, i especialment aquells exponents de protecció més prioritària o urgent. D’una part significativa se’n coneixerà l’evolució de l’Índex de Biodiversitat Potencial.

Animem a les empreses, tant de l’àmbit d’acció com d’arreu de Catalunya, a implicar-se en un projecte tant necessari com engrescador, amb moltes opcions d’implicació i projecció!

Boscos Selvans
Selvans