972 41 82 34 info@selvans.ong

2. Salut – Promovem els boscos terapèutics i els #BanysDeBosc

Conservació, salut, benestar, i reconnexió amb la natura

LA CONSTATACIÓ: Medicina Forestal

La comunitat científica, sota el concepte de la “medicina forestal” aprofondeix en com les característiques físiques i bioquímiques dels boscos més naturals potencien múltiples beneficis en l’organisme humà, tant psicològics com fisiològics.

Aquests beneficis es potencien, entre d’altres, gràcies a l’aerobiologia forestal, el caminar lent, el silenci, la relaxació, la respiració conscient, i una (re)connexió amb l’entorn natural a través de tots els nostres sentits.

L’OPORTUNITAT: #Sèlvans

Des de 2013, Sèlvans estem treballant la configuració i implementació d’una “Xarxa de Boscos Terapèutics” a Catalunya, un projecte inspirat en l’exitosa experiència del “shinrin-yoku” (= “bany de bosc”) al Japó i pioner a Europa.

Els boscos terapèutic i els #BanysDebosc presenten un nou servei d’ “ecoturisme” de salut i benestar per a la societat vinculat a (re-)connexió amb la natura.

També constitueixen un nou recurs per a la propietat forestal, i un motor de desenvolupament rural i de creació de llocs de treball de l’economia verda.

Es tracta, sens dubte, d’una de les eines més potents de conservació i sensibilització sobre la biodiversitat terrestre més valuosa associada en aquests boscos més madurs i vells.

OBJECTIUS línia SALUT:

  • Crear una xarxa de Boscos amb finalitat terapèutica arreu de Catalunya
  • Posar en funcionament d’un nou motor de desenvolupament rural
  • Crear nous llocs de feina basats en l’economia verda
  • Materialitzar una nova oportunitat per a propietaris forestals
  • Dinamitzar un nou producte d’ecoturisme de salut desenstacionalitzat

Un “bany de bosc” consisteix en una estància tranquil·la i accessible a tothom en un bosc terapèutic, majoritàriament mitjançant guiatge i en grups reduïts (màx. 12 persones). Els beneficis en la salut i el benestar es potencien, entre d’altres, gràcies a l’aerobiologia forestal, el caminar lent, el silenci, la relaxació, la respiració conscient, i una (re)connexió amb l’entorn natural a través de tots els nostres sentits.

RESULTATS

  • Durant 2017 estem implementant i posant en operació els primers 7 boscos terapèutics a la demarcació de Girona, en un desplegament pilot que vol estendre’s en el futur a la resta del territori català, i més enllà.
  • Estem ultimant el programa de formació de guies forestals terapèutics (à veure Formació.Sèlvans).
  • Estem establint el full de ruta del programa de recerca mèdica que vol aprofundir en el benefici dels banys de bosc sobre la salut i el benestar de les persones (à veure Recerca.Sèlvans.)
  • Pots veure el dossier de premsa d’aquests 3 anys de desplegament (també en la nostra etapa dintre de l’ONG Acciónatura) en aquest enllaç.

Actualitat

Ja estem preparant el desenvolupament de #BanysDeBosc #Sèlvans !

A la província de Girona, concretament a Girona ciutat, Caldes de Malavella i Vidrà.

Si estas interessat o interessada a contractar un #BanyDeBosc, escriu-nos a info@selvans.ong o omple el formulari del següent enllaç. Gràcies!

Presentació en públic del nostre projecte dels Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a la província de Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i l’Associació Sèlvans presentem en públic la primera xarxa de Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a Catalunya i resta de l’Estat espanyol.

Des d’aquest mes de novembre 3 boscos als municipis de Caldes de Malavella, Girona i Vidrà ofereixen #BanysDeBosc als visitants interessats en millorar la seva salut i el seu benestar, i reconnectar amb la natura, amb 4 boscos que ampliaran la xarxa durant 2018.

Els #BanysDeBosc #Selvans, producte pioner de “ecoturisme de salut”, s’adreça a persones sanes i a persones amb risc o procés de patir malalties cròniques.

read more

Projectes destacats

Projecte pilot Boscos Terapèutics Girona

Aquest projecte consisteix en la implementació i posada en funcionament de 7 boscos terapèutics pilot a la demarcació de Girona, com a nou producte d’ecoturisme de salut.

La línia de treball dels Boscos Terapèutics compta actualment amb la col·laboració de la Diputació de Girona, a través del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, així com de la Fundació Caixa d’Enginyers, i la cadena de botigues Natura Selection. A la vegada, compta amb la inestimable col·laboració contínua de la Universitat de Girona, a través del seu Institut de Medi Ambient, i el Campus de Patrimoni Natural i Cultural.

Col·laboració amb espais naturals per a la implementació d'itineraris forestals terapèutics.

Ens estem coordinatamb els espais natural de protecció especial per desplegar progressivament aquest nou servei de salut i benestar en els seus boscos.

Més informació

Què fem

Des de 2013, Sèlvans estem treballant la configuració i implementació d’una “Xarxa de Boscos Terapèutics” a Catalunya, un projecte inspirat en l’exitosa experiència del “shinrin-yoku” (= “bany de bosc”) al Japó i pioner a Europa, que alhora que presenta un nou servei de salut i benestar per a la societat vinculat a (re-)connexió amb la natura, constitueix un nou recurs per a la propietat forestal, un motor de desenvolupament rural i de creació de llocs de treball verd, i una de les eines més potents de conservació de la biodiversitat terrestre.

Mentre la gran majoria dels boscos que estem diagnosticant com a d’alt valor natural han de quedar sense destorbar per la natura, en aquells més accessibles i que així ho permetin, estem desplegant una activitat de salut i benestar anomenada “bany de bosc”, consistent en una “immersió” a l’atmosfera d’aquests boscos, tranquil·la i accessible a tothom, majoritàriament mitjançant guiatge i en grups reduïts (màx. 12 persones).

Els beneficis en la salut i el benestar es potencien, entre d’altres, gràcies a l’aerobiologia forestal, el caminar lent, el silenci, la relaxació, la respiració conscient, i una (re)connexió amb l’entorn natural a través de tots els nostres sentits.

Els objectius del projecte són:

 • Generar un nou servei de salut i benestar per a les persones sobre la base del potencial terapèutic dels boscos madurs o premadurs amb elements de maduresa.
 • Crear un nou recurs forestal que es converteixi en un autèntic motor dinamitzador del medi rural forestal, i instrument per a l’extensió de la sostenibilitat en el medi forestal.
 • Enriquir progressivament la xarxa de boscos d’alt valor natural custodiats, tot incorporant aquells rodals amb elements de maduresa vinculats als itineraris forestals terapèutics
 • Propiciar el funcionament de dues estructures associades al projecte: una cooperativa de guies terapèutics, i una Societat Catalana de Salut i Natura o equivalent en l’àmbit de la recerca mèdica
 • Estendre i consolidar el concepte i tecnologia dels #BanysDeBosc #Sèlvans en el territori català.
 • Cooperar amb d’altres projectes i iniciatives en l’àmbit europeu i procurar l’intercanvi de tecnologia en matèria de boscos terapèutics.
Com ho fem

Desprès d’una primera fase d’assentament de les bases d’un projecte innovador (2013-2016), on hem aplegat la complicitat de més de 150 actors locals (entre propietaris, organismes, centre de recerca, ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, balnearis, equipaments de salut i benestar, operadors turístics i associacions diverses), comptem amb una xarxa de 75 potencials boscos terapèutics a Catalunya, així com una metodologia per a la seva implementació.

La línia de treball dels boscos terapèutics i dels banys de bosc es fonamenta en 5 pilars:

 1. La qualitat del bosc que ha d’esdevenir terapèutic. Caldrà que contingui components de maduresa, una palesa naturalitat i complexitat ecològica, i una harmonia paisatgística.
 2. La custòdia dels boscos terapèutics identificats, mitjançant acords amb la respectiva propietat forestal en relació a la seva conservació a llarg termini i condicions de l’ús públic. Constatem que l’entesa per a la implementació d’un bosc terapèutic facilita la preservació d’altres rodals d’alt valor natural en la mateixa finca, que esdevindran santuaris de biodiversitat ja sense ús públic.
 3. La concertació amb actors del territori de l’ús terapèutic i l’aprofitament sostenible del nou servei. Les sinergies amb els equipaments de salut i benestar, els allotjaments rurals i les agències de turisme sostenible generen una dinamització econòmica a nivell local.
 4. El guiatge professionalitzat que, a banda de propiciar el benefici terapèutic en la persona, ajudarà a promocionar i coordinar les activitats així com vetllar per a una correcta capacitat de càrrega de l’espai.

5. El desenvolupament d’un programa d’investigació mèdica associat al programa dels #BanysDeBosc, per tal d’evidenciar científicament els efectes terapèutics del bosc en la salut i el benestar de les persones.

Resultats

El primer impuls dels #BanysDeBosc #Sèlvans durant la seva 1a fase (2013-2016) ja ha aplegat la complicitat de més de 150 actors locals, entre propietaris, organismes, centre de recerca, ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, balnearis, equipaments de salut i benestar, operadors turístics i associacions diverses.

 • S’ha obtingut una base solvent de coneixement en matèria de boscos terapèutics, que es resumeix en un document sobre “Boscos i Salut”, com a treball pioner sobre els beneficis dels BanysDeBosc sobre la salut i el benestar de les persones.
 • S’ha configurat una metodologia per a la implementació efectiva dels itineraris forestals terapèutics.
 • S’han definit i desenvolupat els 5 pilars bàsics per a la implementació dels boscos terapèutics i obtingut unes primeres bases per a un sistema de certificació.
 • S’han definit les característiques i continguts del guiatge professional dels banys de bosc. S’han format dues guies forestals terapèutiques formadores de propers guies mitjançant la seva assistència a un curs internacional a Irlanda (2016). Durant el seu pràcticum han realitzat més de 15 banys de bosc pilot.
 • S’han identificat un total de 75 itineraris forestals terapèutics per a la seva potencial implementació a Catalunya, se n’han dissenyat 40 i propiciat una primera organització en 24. En el seu conjunt s’assoliria la preservació de 2.547 hectàrees de boscos d’alt valor natural.
 • S’han formalitzat 20 acords marc de custòdia que incorporen l’objectiu de bosc terapèutic, els quals amplien la preservació de fins a 214 rodals, amb un global de 291 ha, el 90% dins XN2000.
 • S’han signat 3 contractes d’implementació de boscos terapèutics a les finques de Can Fornaca (Caldes de Malavella), Requesens (La Jonquera) i Can Coma Gros (Sant Miquel de Campmajor).
 • S’ha realitzat un projecte pilot al Solsonès i l’Alt Urgell, en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que ha significat una primera implementació de 3 boscos terapèutics i la realització de sessions informatives i activitats d’avaluació mitjançant visites pilot amb personal mèdic i representants d’associacions locals de l’àmbit de la salut i benestar i del sector turístic.
 • Pel que fa a la recerca mèdica, mercès al projecte Sèlvans, i en el context del projecte a la Catalunya Central amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC,) s’han materialitzat un nombre considerable de visites pilot amb activitats d’avaluació per a la recerca mèdica i promoció dels avantatges dels itineraris forestals terapèutics amb responsables de diferents CAP, de l’Hospital de Lleida i associacions de pacients amb patologies i malalties específiques.
 • S’ha realitzat i publicat el primer estudi clínic a Europa que ha investigat els efectes dels BanysDeBosc en pacients amb fibromiàlgia, en col·laboració amb l’Hospital de Santa Caterina de Salt-Girona.
Promotos i xarxa d'actors

La conjuminació en el projecte de dimensions tan importants com l’equilibri territorial, la dinamització del medi natural, el foment de la salut i el benestar i la projecció del turisme sostenible, a més de llur replicabilitat, requereixen d’una àmplia xarxa d’actors, pluridisciplinar i a diferents nivells.

En la dinamització de les diferents línies de treball, l’estructura “paraigües” que integrem les persones de l’Associació Sèlvans col·labora amb les següents institucions o organismes, a més de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de l’Universitat de Girona, que també en són promotors:

 • Diputacions de Girona, Barcelona i Lleida
 • Patronat de Turisme Costa Brava Girona
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
 • 30+ Ajuntaments, en especial Aj. Girona, Aj. de Caldes de Malavella, Aj. de Santa Cristina d’Aro, Aj. de Sant Hilari Sacalm, Aj. de Bossòst i Aj. de Vilada
 • 24 òrgans gestors d’espais naturals protegits
 • Xarxa de Custòdia del Territori
 • Altres actors promotors: Càtedra de l’Aigua Natura i Benestar (UdG i UVic) i Associació Silene
 • Hospital de Santa Caterina de Salt-Girona, CAP de Solsona, Hospital de la Seu d’Urgell, CAP de Berga
 • +50 propietaris forestals
 • Associacions de pacients amb diferents patologies
 • Balnearis i equipaments de salut i benestar
 • Establiments de turisme rural
 • Actors locals específics de cada projecte
Retorn per a la societat

Quant a la SALUT i el BENESTAR de les PERSONES:

Origina un NOU SERVEI per promoure la salut, prevenir les malalties i/o tractar de forma coadjuvant i/o simptomàtica diferents problemes de salut.

 • DÓNA RESPOSTA a les necessitats de persones en risc o en procés de patir malalties cròniques, com persones en risc d’exclusió social/en situació de vulnerabilitat, com de persones sanes.
 • Ofereix progressivament als centres hospitalaris, centres d’atenció primària (CAP), associacions de malalts, etc. NOUS MITJANS per a la prevenció, curació o suport en el tractament de nombroses malalties i patologies. Promociona la “Prescripció de Natura” com a nou programa d’atenció comunitària.

Quant al MEDI NATURAL i a la DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI:

 • Vertebra una INFRAESTRUCTURA VERDA en els espais naturals, fonamental per a la generació de serveis ecosistèmics de primera rellevància. Equilibra el territori. Dinamitza a actors públics i privats molt diversos vers un motor de desenvolupament que beneficia l’economia, la societat i la natura. Vincula un benefici social (salut i benestar) amb un patrimoni biològic excepcional, tot canalitzant nous recursos per a la conservació de la natura.

Quant al TURISME SOSTENIBLE i DE SALUT:

 • Proveeix el país d’un NOU RECURS TURÍS TIC DE SALUT, especialment respectuós amb el medi natural.