+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs en l’àmbit de la Serralada Transversal, la “TerraMitjana Sèlvans”.

L’OBJECTIU GENERAL del projecte és ajudar a conformar una xarxa de boscos d’alt valor ecològic i de protecció prioritària a Catalunya com a infraestructura verda generadora de múltiples serveis ecosistèmics per a la biodiversitat, el territori i la societat.

El projecte –pilot, demostratiu i replicable- centra els esforços en una contrada que benauradament encara compta amb nombrosos tresors forestals remarcables a nivell de país i que urgeix clamorosament de preservar.

Selvans BanysDeBosc

Es treballa sobre 9 tipus d’acords de custòdia, flexibles, incloent-hi acords marc, establiment de pagaments per serveis ambientals (PSA), i la declaració de reserves naturals privades.

Les 5 accions previstes son: determinació d’una estratègia d’acció en custòdia i desplegament de la mateixa, cerca de recursos econòmics per operacions que precisin PSA, configuració d’un Índex de Biodiversitat Potencial aplicat als boscos més madurs i càlcul en 10 rodals, i comunicació.

Amb el suport de:

 

Generalitat de Catalunya: Convocatòria de subvencions, per al període 2020-2022, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya (Expedient TES086/20/000021)

Diputacío de Girona: Expedient número 2020 / 7790, UACG Medi Ambient/014

La Serralada Transversal

Comarques

rodals d'interès diagnosticats

ha de boscos d'alt valor ecològic diagnosticats

Detalls del projecte

Resum del projecte

El projecte té la voluntat de configurar i desplegar un primer projecte missional Sèlvans d’una certa envergadura, de dos anys de durada inicial, concentrat en un territori en concret, i que resulti replicable a qualsevol àrea mediterrània amb boscos.

La tasca aprofita un seguit de primeres sinergies i un cert arrelament assolit en l’àmbit de la Serralada Transversal, contrada que benauradament encara compta amb nombrosos tresors forestals remarcables a nivell de país i que urgeix clamorosament de preservar. Mitjançant les distintes eines de custòdia que ha vingut desenvolupant Sèlvans es coresponsabilitza activament a la propietat forestal i també implica als ens locals i actors administratius i econòmics de la zona.

Se’n remarca el valor afegit com a actuació demostrativa pel que fa a la metodologia per al desplegament d’una xarxa de boscos singulars, madurs i destinats a evolució lliure en el mosaic forestal, infraestructura verda essencial que propugna el nostre marc estratègic i normatiu. Així, es procura que en la matriu custodiada s’hi vagi incloent una representació suficient del conjunt d’hàbitats presents en aquest àmbit de treball, i especialment aquells exponents de protecció més prioritària o urgent. D’una part significativa se’n coneixerà l’evolució de l’Índex de Biodiversitat Potencial.

Seguiment / actualitat projecte Serralada Transversal