+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS col·labora amb Sèlvans per la preservació i valorització d’un bosc d’alt valor ecològic a la Garrotxa.

L’acord preserva 5,36 hectàrees d’un alzinar centenari a la Vall de Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols), reforçant la xarxa de boscos més madurs existent al Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La multifuncionalitat dels boscos és possible i real, i pot contribuir a la conservació de la biodiversitat, a la regulació hídrica, a la lluita contra l’emergència climàtica, i a la millora de la salut i el benestar de les persones, entre d’altres.

Girona, 5 de juny de 2020.

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, la marca del Grup Cañigueral, donarà suport a la creació de reserves forestals d’alt valor ecològic en col·laboració con la associació Sèlvans.

A tal efecte COSTA BRAVA FOODS col·labora en la preservació d’un bosc de protecció prioritària a la Vall de Sant Iscle de Colltort, a Sant Feliu de Pallerols, pròxim a una de les seves plantes de producció a la comarca de la Garrotxa (Girona). Un entorn molt particular gràcies al seu elevat interès paisatgístic i geològic, ja que es troba en el paratge dels volcans de la Tuta i de Can Tià. El bosc, centenari i de 5,36 hectàrees, està conformat majoritàriament per alzina (Quercus ilex) i hi trobem exemplars amb elements de maduresa destacables degut al fet que fa força dècades que no s’ha tallat.

L’acció s’ha enfocat a contrarestar l’impacte de l’empresa (“ocupació del sòl”) i  s’ha materialitzat gràcies a una aportació als serveis ambientals de la propietat forestal, en la compra dels drets de tala del sector de bosc de més interès. D’aquesta forma, la propietat forestal rep un rendiment econòmic sobre unes àrees molt concretes de bosc que, a partir de l’acord, es destinen a dinàmica natural, com a mínim fins l’any 2035, per tal que la natura hi pugui seguir desplegant tot el seu esplendor i potencial. La valorització i conservació d’un patrimoni natural excepcional reporten a la propietat uns recursos econòmics que pot destinar, per exemple, a actuacions enfocades a la millora forestal i d’infraestructures de la pròpia finca.

Amb la col·laboració, COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, Sèlvans i la propietat forestal:

  • Preserven un capital natural molt escàs, atomitzat, i en risc de perdre’s.
  • Ajuden en la configuració d’una xarxa de boscos singulars, madurs, i destinats a l’evolució natural a Catalunya.
  • Permeten avançar en el compliment de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, i de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic.
  • Valoritzen els enormes serveis ecosistèmics que ens proveeixen especialment aquests boscos, tot avançant sobretot els Objectius de Desenvolupament Sostenible – ODS 15 (Vida Terrestre), ODS 6 (Aigua Neta i Sanejament), ODS 3 (Salut i Benestar) i ODS 13 (Acció Climàtica).

 

La concreció de la responsabilitat social corporativa

Per a Grup Cañigueral i la seva marca COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, l’acció dona concreció a la seva voluntat per exercir la seva responsabilitat social corporativa envers el planeta, i la societat.

A través del seu recolzament del projecte, COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS està contribuint de forma pràctica a l’avançament dels Objectius de Desenvolupament 15 (Vida d’ecosistemes terrestres), 6 (Aigua neta), 3 (Salut i benestar) i 15 (Acció climàtica).

Sèlvans fa una crida també a d’altres empreses i particulars a implicar-se en la protecció d’aquests ecosistemes terrestres més rics en biodiversitat: els boscos centenaris.

 

 

Una acció de conservació de la biodiversitat, i valorització dels seus serveis ecosistèmics.

Sèlvans treballa en la conservació dels boscos més madurs, de més alt valor ecològic del territori i de protecció prioritària; laboratoris naturals en evolució, que s’erigeixen com l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat de què disposem, tant en espècies animals com vegetals. Són font d’equilibri natural, generen i conserven els sòls més profunds i fèrtils, i eviten l’erosió. Globalment, ens ofereixen els serveis ecosistèmics més diversos i complets.

Aigua neta

D’entre els nombrosos beneficis que ens aporten, la regulació hídrica resulta fonamental. Els boscos més madurs funcionen com grans esponges, que faciliten la infiltració de l’aigua i la recàrrega dels aqüífers, tot evitant avingudes i inundacions. A les capçaleres desenvolupen un rol cabdal en la protecció del sòl. A més, actuen com a sistema natural de depuració de l’aigua dels cursos fluvials.

Boscos per a la salut i el benestar de les persones

Dins la matriu de boscos Sèlvans, en aquells paratges que compleixen uns certs requisits, s’hi promou la seva funcionalitat terapèutica. Aquesta subxarxa de boscos permet generar un nou producte ecoturístic i desplegar nous serveis de salut i benestar per a la societat.

Els “banys de bosc” Sèlvans son una eina de custòdia forestal, un nou recurs ecoturístic, i una eina de reconnexió de la societat amb una natura de qualitat, que progressivament es vol anar integrant al sistema de salut pública i privat, seguint les exitoses experiències a països com Japó, Corea del Sud, i Alemanya.

Com a culminació de més de 6 anys desplegant el projecte, a l’octubre de 2019, Sèlvans va organitzar a Catalunya el III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, amb la participació de quasi 300 persones de 30 països.

Lluita contra el canvi climàtic, i adaptació als seus efectes

El gran volum de fusta grossa i la major fondària del sòl orgànic en aquests boscos els converteix en enormes embornals de carboni. A més, la seva estructura més complexa, l’extraordinària riquesa biològica i de microclimes, i una major humitat i menor temperatura, els confereix una major resiliència als efectes del canvi climàtic. Són més resistents davant fenòmens meteorològics extrems i davant incendis forestals. La seva conservació esdevé, per tant, una política essencial en la lluita contra l’emergència climàtica i l’adaptació al canvi climàtic.

 

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat. De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una compensació pels drets de tala per valor de 12.500 euros. Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.