+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Sèrie sobre els serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, i l’avançament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 15, 6, 3 i 13.

La xarxa Sèlvans de boscos amb funcionalitat terapèutica

Dins la matriu de boscos Sèlvans, una xarxa àmplia que abasta boscos singulars, els boscos més madurs i boscos destinats a evolució lliure, únicament i tan sols en aquells paratges que compleixen uns certs requisits, s’hi organitza i promou la seva funcionalitat terapèutica. Aquesta subxarxa de boscos permet generar un nou producte ecoturístic, un nou recurs útil per a la responsabilitat social corporativa de les empreses, i el desplegament de nous serveis de salut i benestar per a la societat. L’objectiu és incloure progressivament aquest actiu en el sistema de salut pública, tal i com ja s’està fent de forma exitosa en països com Japó, la República de Corea, Alemanya o Escòcia, per tal que a mig-llarg termini es produeixi un cert estalvi en la seguretat social.

El desplegament de la xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica i del corresponent estàndard de qualitat de Sèlvans es basa en els següents pilars:

  • La tranquil·litat i harmonia del paratge, la naturalitat del bosc, amb certa presència d’arbres grans i vells, i d’altres components de maduresa: fongs, molses, líquens, soques en descomposició, la plenitud del paisatge…
  • El guiatge especialitzat, que faciliti la immersió i la connexió del grup amb el medi: el caminar lent, el silenci, la relaxació, la respiració conscient, l’estimulació dels sentits, la reducció de l’estrès…
  • L’entesa amb la propietat forestal, amb un acord de custòdia que garanteixi la preservació del bosc, la capacitat de càrrega de l’espai i les condicions dels usos que s’hi realitzin
  • L’accessibilitat de l’itinerari i de determinats sectors del bosc, així com una infraestructura i senyalística mínimes i ben integrades en l’entorn
  • La dinamització del territor mitjançant la concertació de les activitats amb actors locals: equipaments mèdics, centres de salut i benestar, serveis socials, balnearis, allotjaments turístics rurals…
  • La vinculació de la xarxa amb un programa d’investigació mèdica, per tal d’anar evidenciant científicament els múltiples beneficis psicològics i fisiològics dels passejos al bosc en les persones.

CONTINUARÀ

Nota: Aquesta sèrie sobre serveis ecosistèmics ha estat elaborada en el marc d’un projecte que compta amb el suport de la Diputació de Girona.

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat.

De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una operació per valor de 12.500 euros, en concepte de compensació pels drets de tala en aquesta propietat.

Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.