+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Aquest passat 1 de desembre hem participat com a ponents al seminari tècnic “Sustainable forestry management through added value products. Practical cases from the Mediterranean”, organitzat pel LIFE Mycorestore, a Tavertet.

Hi hem participat presentant SÈLVANS com a sistema de valorització dels boscos de més alt valor ecològic i més madurs, dins un mosaic agrosilvopastoral multifuncional, amb el projecte de la Serralada Transversal com a focus demostratiu.

Molt agraïts per la col·laboració, i també per tenir l’oportunitat de conèixer el projecte LIFE de MycoRestore, que treballa l’ús innovador de recursos micològics per a boscos productius i resilients amenaçats pel canvi climàtic en el Mediterrani.

Teniu més informació sobre el projecte LIFE en aquest enllaç: MycoRestore | Proyecto europeo LIFE para la conservación y explotación sostenible de los bosques

El projecte de la Serralada Transversal l’estem impulsant de forma focalitzada durant 2020 i 2021 gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en el marc dels ajuts d’impuls de la #CustodiaDelTerritori i la Diputació de Girona).

Seguim!