+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Comercial Química Massó S.A. s’uneix al grup d’empreses col·laboradores de SÈLVANS 

  • L’empresa – amb seu a Barcelona i que es dedica des de 1960 a la distribució d’especialitats químiques de diferents sectors – acaba de signar un acord de col·laboració sobre 5 anys amb SÈLVANS, per tal d’implicar-se activament en la preservació i custòdia dels boscos de més alt valor ecològic que tenim a Catalunya.
  • Concretament, Comercial Química Massó S.A. apadrinarà un bosc mediterrani centenari d’un mínim de 15 hectàrees d’entre els que SÈLVANS ja té identificats, però que corren el risc de perdre’s si no s’hi desplega proactivament la custòdia amb la respectiva propietat forestal. L’acció es durà a terme dins l’àmbit de treball de SÈLVANS de la Serralada Transversal.

Un cop preservat, aquest rodal serà un perfecte candidat per entrar a formar part de la xarxa catalana de boscos gestionats a dinàmica natural, una infraestructura verda essencial, la construcció de la qual ja respon a un mandat normatiu i estratègic vigent a Catalunya, i que SÈLVANS proposa que abasti inicialment un 5% de la nostra superfície arbrada per l’any 2030. A la vegada, l’acció es troba totalment en línia amb l’avenç del “Pacte Verd Europeu”, tant de l’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat, com de la nova Estratègia Forestal Europea, ambdós documents en plena fase de desplegament, i que seran clau per impulsar una nova economia verda.

La preservació del “Bosc centenari Comercial Química Massó” es farà efectiva sobre un període inicial d’entre 15 i 25 anys mitjançant el pagament a la respectiva propietat forestal d’una compensació econòmica pel fet de gestionar a lliure evolució natural aquests sectors de bosc de les seves finques; això implicarà no dur-hi a terme aprofitaments fusters i intervenir-hi el mínim possible durant la vigència de l’acord (amb vocació de renovació a perpetuïtat), amb l’objectiu de que la natura hi pugui desplegar tot el seu potencial i esplendor, així com els múltiples i enormes serveis ecosistèmics que la seva biodiversitat genera, també per a la societat i el nostre benestar.

  • Per a la respectiva propietat, la proposta de SÈLVANS representa una veritable oportunitat per valoritzar el seu patrimoni forestal més singular, a la vegada que diversificar la seva producció forestal. Com a nova font d’ingressos, aquesta li permetrà per exemple dur a terme actuacions de prevenció d’incendis forestals, d’obertura d’espais oberts, de foment de la biodiversitat, de recuperació de patrimoni històric-arquitectònic, així com també de millora de l’estructura de les masses circumdants que sí tenen vocació fustera.
  • Per a l’empresa, la implicació en el projecte li aporta tot un valor afegit vinculat al desplegament pràctic de la seva responsabilitat social corporativa i sistema de gestió ambiental, en primera instància per equilibrar la seva petjada ecològica; tant en relació a la seva ocupació del sòl, com properament en relació a les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que l’empresa voldria compensar a través d’un innovador crèdit de carboni que SÈLVANS esta impulsant, vinculat a la preservació d’aquests embornals de carboni i ecosistemes forestals més resilients.

Amb l’apadrinament d’aquest tresor natural extraordinari l’empresa també guanya un espai de qualitat i harmonia on portar-hi el seu personal propi, clients i proveïdors, i sensibilitzar-los sobre la urgència d’actuar davant la pèrdua global de biodiversitat, i la crisi climàtica.

Amb tot, recolzant el projecte l’empresa contribueix a avançar un mínim de 7 Objectius de Desenvolupament Sostenible en el seu entorn més proper (ODS 15, 3, 13, 6, 8, 7 i 17).

Des de 2017, moment en que SÈLVANS adquireix personalitat jurídica pròpia després de més de 10 anys com a programa, 9 empreses grans, mitjanes i petites ja s’han sumat a l’esforç col·lectiu que representa preservar els nostres darrers boscos centenaris, com a patrimoni únic i irreemplaçable que necessita d’una preservació urgent. Entre totes aquestes empreses (i sumant-hi la implicació de persones individuals i famílies) SÈLVANS ja ha aconseguit salvaguardar una superfície total de 159,29 hectàrees mitjançant un pagament per serveis ambientals, fórmula que beneficia a la natura, a la seva propietat, i al territori, i que serà clau per promoure una veritable transformació ecològica i social.

SÈLVANS i Comercial Química Massó fan una crida a noves empreses a implicar-se activament en la preservació de nous tresors forestals, com a llegat per a la natura, i per a les generacions presents i futures. Us animem a posar-vos en contacte amb SÈLVANS a través de info@selvans.ONG !

Fotografia: José Miguel Garcia (en representació de l’empresa) i Jaume Hidalgo i Colomé (coordinador general de SÈLVANS) segellen l’acord de col·laboració durant una visita a un dels boscos candidats a ser preservats per Comercial Química Massó.