+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Aquest passat dissabte 7 d’agost hem participat a l’Assemblea de @soscostabrava en representació dels boscos més madurs i centenaris d’aquesta contrada, com a patrimoni únic i de la màxima vàlua ecològica que cal protegir urgentment, i teixir en forma de xarxa connectora i infraestructura verda excepcional.
Recentment ens hem adherit al Manifest impulsat per la Federació Costa Brava que reclama a la Generalitat de Catalunya la creació urgent del Conservatori del Litoral de Catalunya-
Com a conseqüència de la insistent pressió feta per SOS COSTA BRAVA, amb l’important suport rebut de diversos grups parlamentaris, a la Llei de protecció i ordenació del litoral, aprovada pel Parlament de Catalunya amb àmplia majoria dels seus grups, el 22 de juliol del 2020 (DOG 30/7/20) es va aconseguir incorporar-hi una Disposició Addicional que establia el mandat, adreçat al Govern, de constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya, en el termini màxim d’un any, és a dir, abans del 30 de juliol del 2021.

Disposició addicional. Conservatori del Litoral de Catalunya.
1. EN EL TERMINI D’UN ANY El Govern de la Generalitat crearà el Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl.
2. El Conservatori del Litoral de Catalunya és finançarà amb les aportacions del Govern, per mitjà dels pressupostos de la Generalitat, i amb les aportacions de les altres administracions, entitats i empreses.
3. El procés de creació d’aquest ens serà participatiu i comptarà amb experts en matèria ambiental i territorial i entitats de conservació del medi natural.

Poc després, el 28 de setembre del 2020, SOS Costa Brava va organitzar a la Universitat de Girona, la PRIMERA JORNADA del CONSERVATORI del LITORAL de CATALUNYA, on hi varen assistir membres del Govern de la Generalitat, Diputats al Parlament, Alcaldes, entre altres, que varen escoltar i participar en les diverses ponències on es va debatre com hauria de ser El Conservatori, es va poder conèixer de primera ma l’experiència francesa del “Conservatoire du littoral et des rivages lacustres“, creat l’any 1975, els projectes que s’han impulsat a la Catalunya Nord, així com els processos d’adquisició de sòl per la seva preservació, i es va debatre la conveniència i oportunitat d’aplicar aquest model a Catalunya.

Quan s’exhaureix l’any de termini marcat per la Llei del Litoral, entitats actives a tot el litoral català exigeixen al Govern de Catalunya a donar compliment amb allò que per Llei hi està obligat, és a dir, la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya; i no només ho exigeixen, sinó que volen ajudar a fer-ho. És per això que de manera conjunta anuncien l’organització de tres Jornades de treball sobre “El Conservatori”, que es faran en el propers mesos en llocs emblemàtics del litoral Gironí, de la Costa Central, i la Costa de Tarragona.

A aquestes Jornades, que es comunicaran el proper mes de setembre, es convidarà al Govern, a les Diputacions i als Ajuntaments, a escoltar les necessitats de cada litoral, i les recomanacions dels millors experts per a la constitució del pretès CONSERVATORI DEL LITORAL, que haurà de ser una realitat aquest any 2021.

A criteri de SOS COSTA BRAVA i de totes les entitats sotasignants, la constitució del Conservatori del Litoral de Catalunya és una necessitat inajornable atesa la forta pressió immobiliària i urbanística a la que torna a estar sotmesa en aquests moments no tan sols la Costa Brava sinó la totalitat del litoral català. Existint encara espais costaners d’indubtable valor que es troben en situació de risc i que s’han de preservar.

Amb la publicació del present comunicat, es dona per iniciada la campanya d’abast català per a la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, i es convida ONGs, institucions públiques i sectors professionals a sumar-s’hi!