+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

El passat 17 de juny de 2024, el Consell de la Unió Europea va donar el vistiplau final a la nova Llei Europea de Restauració de la Natura. Aquesta llei estableix un marc normatiu per a la recuperació a llarg termini dels ecosistemes degradats a tota la Unió Europea.

Aspectes clau de la nova llei:

 • Restauració d’àrees terrestres i marines: Estableix com a objectiu restaurar almenys el 20% de les àrees terrestres i marines de la UE fins al 2030, i la totalitat dels ecosistemes que ho necessitin fins al 2050.
 • Hàbitats forestals prioritaris: Defineix un llistat d’hàbitats forestals prioritaris a restaurar, com els boscos boreals, mediterranis, de muntanya i de laurisilva.
 • Indicadors per mesurar l’èxit: Estableix un conjunt d’indicadors per mesurar l’èxit de les accions de restauració forestal, com el volum de fusta morta en peu i en el sòl, la proporció de boscos amb estructura irregular, la connectivitat forestal, les reserves de carboni orgànic, la dominància d’espècies autòctones i la diversitat d’espècies arbòries.

  Des de Sèlvans, celebrem l’aprovació d’aquesta llei, que ens proporciona arguments sòlids per anar més enllà del 10% de protecció i restauració dels nostres ecosistemes boscosos. Segons l’Estratègia Europea de la Biodiversitat, una tercera part dels ecosistemes haurien de ser protegits. Amb l’aprovació d’aquesta llei, que defensa la recuperació del 20% dels ecosistemes en la seva màxima complexitat, tenim la força per aspirar a objectius més ambiciosos.

  Treballant per a la recuperació dels nostres boscos i ecosistemes

  La nova Llei Europea de Restauració de la Natura ens proporciona eines per millorar la salut dels nostres boscos i la seva biodiversitat. Molts dels indicadors i actuacions de restauració definits a la llei són àmbits en els quals Sèlvans ja treballa.

  Tres actuacions clau que destaquem són:

1. Diversificar l’estructura forestal
Treballar per aconseguir boscos amb una composició d’espècies i edats més variada. Això permetrà la regeneració natural i la successió d’espècies d’arbres, afavorint la resiliència dels ecosistemes.

2. Recuperar mosaics d’hàbitats o restaurar clarianes de prats, brolles, basses i zones rocoses dins dels boscos. Aquesta diversitat d’hàbitats incrementarà la biodiversitat global dels ecosistemes forestals.

3. Potenciar els boscos madurs o no talar en determinades zones per afavorir el desenvolupament de boscos nadius madurs. Aquests boscos tenen funcions autoreguladores i una major resiliència davant les amenaces.

Treballant en aquests tres eixos, contribuirem a la recuperació de la biodiversitat forestal tal com marca la nova llei europea.

Seguirem informant-vos dels avenços!

Des de Sèlvans, celebrem aquesta gran fita!