+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

5 anys preservant la biodiversitat: Font Vella i Sèlvans estableixen tres reserves naturals al municipi de Sant Hilari Sacalm

• L’objectiu és protegir espècies autòctones i mantenir una massa forestal de gran valor ecològic que sigui més resilient davant el nou escenari climàtic.

• A més, la col·laboració també es centra a diagnosticar els boscos centenaris del municipi i voltants, crucials per a la mineralització de l’aigua.

• A través de Sèlvans, la marca de Danone està replantant més de 500 arbres d’espècies fruiteres silvestres.

El conveni de col·laboració de Font Vella i l’Associació Sèlvans, associació sense ànim de lucre que treballa per conservar el patrimoni forestal més excepcional, compleix cinc anys treballant per protegir la biodiversitat de l’entorn natural de Sant Hilari Sacalm, municipi on es troba la planta d’envasament de la marca d’Aigües Danone. Gràcies a aquest acord, que compta també amb el suport de l’Ajuntament del municipi, s’ha aconseguit la creació de tres reserves forestals en boscos de ribera (conformats per vern, pollancre, cirerer, freixe, faig, roure i alzina). També s’ha avançat en la diagnosi dels boscos de més alt valor ecològic de l’àmbit geogràfic de les Guilleries.

En línia amb el compromís de Danone amb la protecció dels entorns en els que opera, el 2020 naixia aquesta col·laboració l’objectiu de la qual és protegir espècies autòctones i mantenir, a través d’acords de custòdia i projectes de renaturalització a mitjà i llarg termini, una massa forestal de gran valor ecològic que sigui més resilient davant el nou escenari climàtic. El projecte se centra tant a la finca on es troba Font Vella com a l’àmbit de les Guilleries. Pel que fa a la finca, Sèlvans ha elaborat el seu pla tècnic de gestió i millora forestal, i s’han implementat ja diverses accions de renaturalització de la mateixa, entre elles la plantació de més de 500 arbres d’espècies fruiteres silvestres. El projecte també ha ajudat a diagnosticar fins a la data un total de 69 boscos de gran valor ecològic (que cobreixen 848 hectàrees) a l’entorn més ampli de Sant Hilari.

Actualment, la col·laboració de Font Vella i Sèlvans se centra en la preservació de les estructures de bosc més madures, aquelles que tenen una estructura ecològica més complexa i rica. Aquests boscos exerceixen un paper crucial en la mineralització de l’aigua que flueix des de les fonts, perquè les arrels ajuden a fixar el sòl i les roques, evitant l’erosió superficial excessiva, els despreniments i les inundacions, quelcom vital per als entorns de rius i valls on es troben les fonts d’aigua de Font Vella. A més, actuen com a esponges naturals, absorbint l’aigua i conduint-la cap als aqüífers de manera gradual.

Aquest conveni de col·laboració ens permet protegir l’entorn en el qual despleguem la nostra activitat minimitzant l’impacte mediambiental a la zona, mentre treballem per afavorir que els aqüífers de la zona es reabasteixin amb una aigua de màxima qualitat. D’aquesta manera, des de Danone exercirem com a agent de preservació de la natura a través de les nostres marques, com és el cas de Font Vella” explica Charo Saavedra, responsable de Sostenibilitat de Danone.

Per la seva banda, Jaume Hidalgo i Colomé, president de Sèlvans, afegeix: “Durant aquests cinc anys, el conveni ens ha permès identificar els tresors forestals de l’entorn de la fàbrica de Font Vella a Sant Hilari, i establir així una base de coneixement que permeti preservar-los com més aviat millor, com a part indispensable d’un mosaic forestal divers i plurifuncional”.

Danone: un compromís amb la gestió dels recursos hídrics

El conveni de col·laboració de Font Vella i l’Associació Sèlvans s’emmarca en l’estratègia de gestió de recursos hídrics de Danone. Aquesta estratègia s’articula sota diversos eixos clau com és la protecció del medi ambient, la biodiversitat i l’entorn als manantials on opera.

A més, aquesta gestió treballa per assegurar la renovació dels manantials al ritme del cicle natural de l’aigua mineral mitjançant una gestió dirigida per un equip expert d’hidrogeòlegs. Aquests professionals mantenen un seguiment de l’aigua que entra i surt del manantial, permetent a Danone comptar amb una taxa d’extracció menor al 50% de l’aigua disponible en totes les seves concessions, d’acord amb els balanços hídrics realitzats en tots els manantials on opera la companyia. Per últim, impulsen la circularitat en els processos amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua mitjançant una estratègia de gestió hídrica basada en l’enfocament de les 4 R’s: reduir, reutilitzar, reciclar i regenerar.