+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

El Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, la Càtedra del Bosc de la Universitat de Girona i l’Associació Sèlvans han unit esforços per desenvolupar el projecte “RegBosc” durant l’any 2024. Aquest projecte neix de la voluntat comuna d’aquestes tres entitats de posar en valor el patrimoni forestal català i els serveis ecosistèmics que presta a la societat.

L’objectiu principal de “RegBosc” és donar a conèixer les propietats, usos i funcions ecosistèmiques dels boscos catalans a través del Registre de la Propietat. Per aconseguir-ho, la col·laboració entre el món registral, acadèmic i associatiu permetrà aportar coneixement científic i tècnic per enriquir el projecte.

La Càtedra del Bosc de la UdG, que compta amb l’Associació Sèlvans com a patró únic, serà l’encarregada de prestar suport al Deganat en el desenvolupament de “RegBosc”. D’aquesta manera, els boscos catalans podran veure reconegut el seu valor més enllà de la seva dimensió econòmica, integrant-hi aspectes ambientals, socials i culturals.

Mitjançant aquest projecte es busca generar coneixement i consciència sobre la importància dels boscos per al benestar humà i la salut del planeta. Els boscos proporcionen múltiples beneficis a la societat, com ara la regulació del clima, la protecció del sòl, la depuració de l’aigua o la conservació de la biodiversitat. Malgrat això, sovint el seu valor no es veu reflectit en els mercats ni en les polítiques públiques.

“RegBosc” pretén ser una eina per visibilitzar i quantificar els serveis ecosistèmics que presten els boscos catalans. Això permetrà millorar la gestió forestal, promoure la conservació dels ecosistemes més valuosos i generar oportunitats de desenvolupament rural sostenible. El projecte també contribuirà a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, especialment els relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic, la gestió sostenible dels boscos i la protecció de la biodiversitat.