+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Hem rebut la confiramció d’atorgació de l’ajut sol·licitat a la Diputació de Girona per a actuacions de les ONL per al foment de la conservació del patrimoni natural i la custòdia del territori 2018-2019, en relació a la proposta que vam presentar sobre “Conservació del patrimoni natural i custòdia del territori de la finca de Baussitges, terme municipal d’Espolla“. Aquest ajut, de 4.009,60 €, ens permetrà

  1. dur a terme, per una banda, mesures agroambientals que ajudaran a atenuar la incidència del ramat boví present a la finca sobre un hàbitat tan vulnerable com la vegetació de ribera, en especial la verneda (un hàbitat amenaçat).
  2. dura  termes accions formatives i de sensibilització complementàries amb escoles.

Seguirem informant