+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Amb data 27 de juliol, el Ple de l’Ajuntament d’Olot ha adoptat per unanimitat dels assistents la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Sèlvans. En aquest sentit, ha considerat que les actuacions de Sèlvans tenen un valor rellevant com a recurs per al turisme de salut, l’activitat balneària i la dinamització social i econòmica del municipi, i ha valorat els nous serveis de salut i benestar vinculats als boscos amb funcionalitat terapèutica. La signatura del conveni vol ajudar a desplegar amb més eficiència el serveis de salut i benestar vinculats als boscos terapèutics del municipi, en una primera fase entre 2017 i 2019. Un dels resultats esperats és aconseguir la funcionalitat terapèutica de les rouredes properes a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Cal recordar que està prevista la implementació d’un bosc terapèutic al bosc de Salvador Grau per part de Sèlvans, el mateix bosc on es va desenvolupar al 2014 un primer estudi clínic a Europa que ha investigat els efectes dels BanysDeBosc en pacients amb fibromiàlgia, impulsat també amb la col·laboració de Sèlvans.

.