+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

El passat divendres 1 de juny l’associació Sèlvans ha presentat els resultats de 10+1 anys de Sèlvans en favor de la conservació i custòdia del “nucli antic” dels boscos, aquells més centenaris. Ha efectuat una crida a persones, empreses i institucions a implicar-se en aquest repte de protegir els nostres millors boscos. L’acte s’ha desenvolupat en col·laboració amb la Diputació de Girona.

Salt (Girona), 1 de juny de 2018

Sèlvans, nascut l’any 2007 en el sí de la Diputació de Girona, com a programa de preservació dels boscos més madurs, i després del seu pas per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Natura, s’ha presentat en societat, ja com a ONG amb personalitat jurídica pròpia des de l’any 2017 (www.selvans.ong).

En l’acte s’han exposat els resultats dels 10 anys com a programa i 1 any com a ONG, els reptes que es marca i les oportunitats que ofereix, que s’han articulat en el “Manifest per la protecció dels boscos més madurs de Catalunya“.

Al llarg d’aquests anys, Sèlvans ha realitzat una diagnosi de boscs d’alt valor natural que ja significa un 2,4% de la superfície arbrada de Catalunya, i ha desenvolupat un ventall de 10 eines de conservació i de custòdia, sempre amb la sinergia de la respectiva propietat forestal. En total, Sèlvans ha aconseguit protegir 87 reserves forestals, que ocupen 1.190 hectàrees.

També s’ha destacat el desplegament pilot de la Xarxa de Boscos Terapèutics Sèlvans, i del programa de formació i de recerca associat, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Universitat de Girona, així com de 3 empreses i entitats (Botigues Natura, ESTEVE i Fundació Caixa d’Enginyers), els respectius ajuntaments i d’altres actors locals.

Sèlvans ha fet una crida a la societat civil i al teixit empresarial per fer possible la preservació d’uns primers 6 santuaris forestals de biodiversitat (que fan cadascun més de 100 ha) i de 8 grans reserves forestals (més de 25 ha) a Catalunya.

Les empreses tenen l’oportunitat d’integrar aquesta acció dins la seva política de responsabilitat social i gestió ambiental, mercès al patrocini d’aquests tresors forestals i la participació en la iniciativa CompensaNatura, que aplica l’indicador oficial de l’ocupació del sòl segellat com a impacte d’una organització sobre la biodiversitat.

Al mateix temps, s’anima a tothom a esdevenir Agent Sèlvans i sumar-se a la protecció dels boscos més vells i de les darreres selves verges de la Terra.

Acte inscrit en el marc de la #SetmanaNatura 2018.

MANIFEST SÈLVANS PER LA PROTECCIÓ DELS BOSCOS MÉS MADURS DE CATALUNYA

El manifest descriu els nombrosos beneficis i serveis ecosistèmics que ens reporten especialment els boscos més madurs (conservació de la biodiversitat, regulació del règim hídric, depuració de l’aigua, fixació de CO2, millora de la qualitat de l’aire, proveïment de salut i benestar…)

I a nivell global, emfasitza la necessitat imperiosa de preservar els darrers relictes de selves primigènies de la Terra; i com en depenen la major part de la biodiversitat terrestre, la supervivència dels primats homínids, l’existència de multitud de comunitats indígenes i la salvaguarda d’un patrimoni cultural incommensurable.

Per totes les raons que s’exposen, MANIFESTEM:

Que es precisa una xarxa de boscos a dinàmica natural, que inclogui aquells més madurs del territori, assoleixi almenys un 5% de la superfície arbrada i representi el conjunt de tipologies forestals del país.

Que en les unitats forestals destinades a l’explotació fustera, es reservi un mínim de peus grans per hectàrea, de forma òptima entre 5 i 10.

Que aquesta tasca de preservació i valorització dels boscos més madurs ens atorga més força i ens legitima més a emprendre una cooperació internacional que cerqui la protecció dels darrers boscos verges i selves primàries de la Terra.

Que, consegüentment, ens encoratgem i encomanem, nosaltres, societat civil, propietat forestal, empreses, administracions, centres de recerca, centres educatius, ONGs i entitats de custòdia, a fer possible aquest repte, cada persona i cada actor, des de la seva responsabilitat i faceta que li resulti factible.

 

El manifest fa una crida especial a la coresponsabilització en:

  • El patrocini de santuaris forestals de biodiversitat i el suport a la iniciativa Compensanatura com a acció de responsabilitat social corporativa.
  • La creació de reserves forestals en finques privades i públiques.
  • L’impuls del conjunt de figures de protecció i el foment de la custòdia.
  • La investigació biomèdica sobre els beneficis que genera la reconnexió amb la natura
  • La realització de campanyes de sensibilització
  • La difusió d’aquest manifest

Us animem a tothom a implicar-vos en aquestes accions i a esdevenir Agent Sèlvans!

Girona, 1 de juny de 2018

Us podeu descarregar el MANIFEST íntegre en aquest enllaç.