+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Els boscos singulars, madurs i destinats a l’evolució natural, on la diversitat i harmonia en espècies animals i vegetals desplega tot el seu potencial en relació a tants serveis ecosistèmics, resulten fonamentals, vitals, per a la salut i benestar humans del present i del futur.

Primerament, convé emfasitzar que l’existència d’una xarxa de boscos més madurs gestionats a evolució natural o bé amb una mínima intervenció per a la conservació de la biodiversitat, atès que aquesta es disposa de forma estesa i atomitzada arreu del mosaic forestal del territori, pot conviure i resulta del tot compatible amb el desplegament de tots els altres usos que realitzem a la forest: des de l’obtenció de fusta, llenya i biomassa, fins a la pràctica de la ramaderia extensiva, la recuperació d’espais oberts, la prevenció d’incendis forestals o la disposició de zones de lleure.

De forma sintètica, podem resumir que els serveis vitals més remarcables dels boscos amb estructures més madures corresponen a: la conservació de la biodiversitat terrestre més amenaçada, la creació d’un embornal ingent de carboni, l’afavoriment de la infiltració hídrica i consegüent recàrrega dels aqüífers, la minva d’avingudes i inundacions, la purificació i millora de la qualitat de l’aigua, el proveïment de salut i benestar humans, i la preservació d’un patrimoni singular, únic i irreemplaçable.

Aquest gruix d’externalitats i beneficis socials i ecològics que produeixen els boscos més madurs els converteixen en aliats immillorables per al compliment d’alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i dins aquests hi hem de remarcar especialment aquells 4 més directament relacionats amb la defensa del medi ambient i del patrimoni natural (ODS 15), amb l’emergència climàtica, que inclou la transició energètica i el combat i l’adaptació al canvi climàtic (ODS 13), amb el cicle de l’aigua (ODS 6), i amb el foment de la salut i el benestar (ODS 3), tal i com us anirem detallant en els propers dies.

CONTINUARÀ

Nota: Aquesta sèrie sobre serveis ecosistèmics ha estat elaborada en el marc d’un projecte que compta amb el suport de la Diputació de Girona.

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat. De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una compensació pels drets de tala per valor de  12.500 euros. Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.