+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Cada 21 de març es celebra el Dia dels Boscos, i aquest any 2017 l’agenda s’ha completat amb la posada en funcionament de l’Associació Sèlvans.

“Sèlvans”, nascut com a programa de conservació de boscos madurs i vells l’any 2005 en el sí de la Diputació de Girona, i impulsat els darrers tres anys i fins fa poc des d’Acciónatura, s’ha dotat recentment de personalitat jurídica pròpia. L’associació seguirà treballant en estreta col·laboració amb l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, col·laborador històric de Sèlvans.

En un moment d’incertesa sobre el futur d’Acciónatura, però amb la ferma convicció de seguir impulsant la custòdia dels nostres boscos de més alt valor natural, l’equip tècnic de tres persones del programa Sèlvans ens hem associat amb 14 persones més, per donar-li continuïtat de forma focalitzada a totes les inèrcies i sinèrgies assolides els darrers anys tant en relació al programa de custòdia forestal, com a la iniciativa #Compensanatura (com a via d’implicació per a la societat), com a l’univers dels #BanysDeBosc Sèlvans com a nou servei de salut i benestar per a la societat. També treballarem el voluntariat ambiental.

La nostra associació la presideix el Dr.Secundí López Pousa, qui va coordinar el primer estudi a Europa sobre els efectes dels banys de bosc sobre la fibromiàlgia, i compta com a coordinador general amb l’enginyer de monts Jaume Hidalgo i Colomé, principal impulsor històric del programa. Els acompanyem un equip multidisciplinar de perfils professionals complementaris que volem implicar la societat i els seus actors en la custòdia dels nostres boscos més vells… aquells que podríem entendre com el “nucli antic” dels nostres boscos, i que Sèlvans vol que abasti un mínim d’un 5% de la superfície arbrada del país.

Tal i com estipulen els nostres estatuts, l’associació tenim com a finalitats (1) la conservació de la biodiversitat i del patrimoni forestal d’alt valor natural arreu del Planeta, tot aplicant-hi mecanismes de coresponsabilitzacio i implicació de la societat, en especial la custòdia del territori, (2) la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos, inclosos els relacionats amb la salut i el benestar de les persones, (3) la constatació científica dels beneficis dels serveis ecosistèmics dels boscos per a la societat, i la formació i transferència tecnològica en aquest àmbit, i (4) la divulgació i la sensibilització sobre els valors ecològics, etnològics i socials dels boscos madurs i, en especial, dels boscos primaris.

Els membres fundadors de l’associació fem una crida a empreses i particulars per ajudar-nos a impulsar-la, en el que suposa donar-li continuïtat a un projecte tant engrescador com necessari.

A tal efecte, us facilitem el nostre correu electrònic de contacte: info@selvans.ong