Aquests dies contacteu per correu electrònic si us plau info@selvans.ONG

El 16 de juny Sèlvans es va reunir amb el coordinador general de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), Sr. Sergi Marí, per avançar en diferents línies de col·laboració. Entre d’altres, es va actualitzar sobre el plantejament en relació a potencials projectes europeus. També es va concretar la forma de vertebració orgànica entre ambdues entitats.