+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Caixa d’Enginyers celebra el seu 50è aniversari amb ACCIÓ50, un programa en que els seus socis i sòcies decideixen a quina de les línies d’actuació de la seva Fundació es destina una dotació extraordinària de 25.000 €, que es repartirà entre els dos projectes que desplegaran aquella línia.

Des d’Associació Sèlvans presentem, dintre de la línia d’actuació de “SOSTENIBILITAT“, la nostra candidatura al premi especial 50 anys amb el projecte “Preservant la vida tradicional de muntanya: gos mastí, os bru i boscos madurs“, que té com a objectiu salvaguardar la biodiversitat del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a través del suport a l’os bru i els boscos madurs de la zona.

Si ets soci o sòcia de Caixa d’Enginyers, pots emetre el teu vot en aquest enllaç.

Gràcies!