+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Divendres 14 d’octubre hem reunit a Sant Feliu de Pallerols per primer cop la dotzena de persones que han acceptat formar part del Patronat de la futura FUNDACIÓ SÈLVANS; un capital humà extraordinari que, amb el seu talent i complementaritat professional, reforçarà properament la tasca de l’equip tècnic ja operatiu.

Com sabreu, l’any 2017 Sèlvans ens vam constituir com a associació. Atesos els avenços assolits aquests darrers cinc anys, i valorant la projecció futura d’un àmbit de treball tendència, considerem que ha arribat el moment de transformació cap a aquesta nova forma jurídica, més sòlida i adient a l’hora de desplegar la missió de Sèlvans: la preservació d’una xarxa de boscos centenaris o madurs, com a infraestructura verda clau de país, proveïdora d’uns serveis ecosistèmics de primer ordre pel que fa als enormes reptes davant l’emergència climàtica, la preservació de la biodiversitat i la generació d’actius de salut i benestar.

Juntament amb la indubtable utilitat pública de la nostra missió, el fet d’esdevenir fundació ens permetrà implicar amb més força tant a empreses com a particulars, donats els importants avantatges fiscals a nivell de donacions, de convenis de col·laboració empresarial, i de recepció de llegats.