+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Amb el suport de:

En el marc de la subvenció que la Diputació de Girona va atorgar a Sèlvans per a actuacions a organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i la custòdia del territori, l’entitat ho ha destinat a la realització de diferents tasques a la finca de Bausstiges, al terme municipal d’Espolla, l’Alt Empordà.

Les principals línies que s’han desenvolupat, han estat les següents:

  • Aplicació de mesures agroambientals que ajuden a atenuar la incidència del ramat boví present a la finca sobre un hàbitat tan vulnerable com la vegetació de ribera i en especial la verneda, un hàbitat amenaçat. S’han restaurat murs i feixes de pedra seca per tal de impossibilitar l’accés del bestiar a un dels sectors més vulnerables i valuosos de la llera de la Riera del mas Freixe. També s’han enretirat restes de filat espinós per tal de no ferir al bestiar i harmonitzar el conjunt de l’entorn. El projecte, així, contribueix a endreçar les unitats de gestió de la ramaderia i a minvar el seu impacte sobre els espais més vulnerables.
  • Accions formatives i de sensibilització complementàries. S’ha realitzat una jornada d’educació ambiental amb 4 escoles de l’Alt Empordà i la participació de 51 alumnes, on s’ha fet un reconeixement de l’espai amb la finalitat que poguessin conèixer de primera mà l’habitat amenaçat de la verneda i a l’hora identifiquessin tota la biodiversitat associada en aquest ecosistema. També s’ha realitzat material divulgatiu com és el cas d’un pòster centrat en les vernedes.ç

Agraïm enormement a la Diputació de Girona aquest ajut, co-finançat per la Fundació de la Caixa d’Enginyers, amb el qual hem pogut reforçar el vincle amb la propietat forestal, tot ajudant-la a millorar la seva finca que, tant a la zona d’actuació com en d’altres, conté boscos de molt alt valor ecològic.

A continuació mostrem dues comparatives de l’abans i el després de la paret seca, restaurada.