+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Fotografia (d’esquerra a dreta): Jaume Hidalgo i Colomé, president de Sèlvans / François-Xavier Lacroix, director general d’Aigües Danone a Espanya / Joan Ramón Veciana, alcalde de Sant Hilari


Font Vella, Sèlvans i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm han signat un acord de col·laboració per preservar de forma conjunta el territori forestal que la marca d’aigua mineral natural posseeix en la localitat de Sant Hilari Sacalm, on neix la seva aigua.

Amb aquesta col·laboració, les tres entitats es comprometen a analitzar aquestes terres per traçar-ne després un pla d’acció que permeti mantenir la naturalesa de l’entorn pròxim a Font Vella i aconseguir que la seva flora i fauna puguin romandre en la zona de manera òptima, aconseguint mantenir la qualitat natural pròpia del territori i, per tant, preservar el cicle de la naturalesa, del qual també forma part l’aigua mineral natural.

SÈLVANS serà qui faci la seva gestió per a dur a termeel projecte, que pot incloure des de mesures de millora silvícola, potencial terapèutic dels boscos, o diverses intervencions per a la preservació de la flora i la fauna.

Es tracta d’un recorregut que la marca porta fent des de ja fa més de 10 anys amb aquesta localitat de Les Guilleries i que està liderant amb el projecte ‘Sóc Espai Natural Protegit’, que té com a objectiu preservar el punt de partida de la cadena de valor per on la seva aigua circularà posteriorment.

Fotografía (de izquierda a derecha): Jaume Hidalgo i Colomé, presidente de Sèlvans / François-Xavier Lacroix, director general de Aguas Danone en España / Joan Ramón Veciana, alcalde de la localidad


Font Vella, Sèlvans y el Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm han firmado un acuerdo de colaboración para preservar de forma conjunta el territorio forestal que la marca de agua mineral natural posee en la localidad de Sant Hilari Sacalm, donde se origina su agua.

Con esta colaboración, las tres entidades se comprometen a que estas tierras sean estudiadas, para llevar a cabo un plan de acción que permita mantener la naturaleza del entorno próximo a Font Vella y conseguir que su flora y fauna puedan permanecer en la zona de manera óptima y prosperar para conseguir mantener la calidad natural del territorio y, por lo tanto, preservar el ciclo de la naturaleza, del que también forma parte el agua mineral natural.

SÈLVANS será quien hará la gestión del proyecto, que puede incluir desde medidas de mejora silvícola, potencial terapéutico de los bosques o intervenciones diversas para la preservación de la flora y la fauna.

Se trata de un recorrido que lleva haciendo desde ya hace más de 10 años con esta localidad de Les Guilleries y que está liderando con el proyecto ‘Soy Espacio Natural Protegido’, que tiene como objetivo preservar el punto de partida de la cadena de valor por donde su agua circulará posteriormente.