+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

SEGUIMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE BOTIGUES NATURA I SÈLVANS PER A LA PRESERVACIÓ I VALORITZACIÓ DE BOSCOS D’ALT VALOR ECOLÒGIC

Amb la col·laboració de 2019 Sèlvans ja ha formalitzat l’ampliació fins a una extensió de 75,59 hectàrees de dues reserves forestals d’alt valor ecològic ubicades a la finca de Requesens, a l’Empordà.

La multifuncionalitat dels boscos és possible i real, i pot contribuir a la conservació de la biodiversitat, a la millora de la salut i el benestar de les persones, i a la lluita contra el canvi climàtic, entre d’altres.

És en aquesta direcció que treballa la col·laboració continuada des de fa anys entre Botigues Natura i l’Associació Sèlvans, i que s’ha plasmat en la recent ampliació de dues grans reserves forestals a la finca de Requesens, identificades per Sèlvans com d’alt valor ecològic.

L’aportació feta per Botigues Natura durant 2019 ha permès ja a Sèlvans ampliar en 25,59 hectàrees el sector de 50 hectàrees ja preservat prèviament. S’assoleix així una superficie total custodiada de 75,59 hectàrees de bosc d’alt interès ecològic en aquesta finca, que se situa dins el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, a l’Alt Empordà.

L’extensió s’ha materialitzat gràcies a un nou pagament per serveis ambientals a la propietat forestal, gràcies a Botigues Natura, valorat en aquesta ocasió en 9.000 €, fonamentat en la compra dels drets de tala de nous sectors d’aquests boscos. D’aquesta forma, la propietat forestal rep un rendiment econòmic sobre unes àrees molt concretes de bosc que, a partir de l’acord, es destinen a dinàmica natural, en aquest cas com a mínim fins als anys 2034 i 2026, respectivament, per tal que la natura hi pugui seguir desplegant tot el seu esplendor i potencial. La valorització i conservació d’un patrimoni natural excepcional reporten a la propietat uns recursos econòmics que pot destinar, per exemple, a actuacions enfocades a la millora forestal i d’infraestructures de la pròpia finca.

Les dues reserves forestals que conté la finca es troben a les zones de Mirapols, Les Vinyasses.

Les Vinyasses, un sector pràcticament pla, amb alzinar i roure i boix grèvol, està assolint una complexitat natural realment extraordinària.

A Mirapols, que es troba a l’est del Castell de Requesens, hi predomina l’alzina i fals aladern i, a mesura que es va agafant alçada, roure, faig i blada. S’hi poden trobar dues espècies altament amenaçades de ratpenats forestals.

Sèlvans fa una crida a més empreses i particulars a implicar-se en la conservació d’aquests l’ecosistemes terrestres més rics en biodiversitat: els boscos més madurs i d’alt valor ecològic.

Un nou recurs forestal per a la propietat forestal

Per a la propietat forestal, l’acció suposa un nou recurs econòmic que l’ajuda a dinamitzar la seva finca gràcies a la valorització i conservació i d’un patrimoni natural excepcional.

Així, la propietat ha reinvertit una part de les retribucions econòmiques en actuacions enfocades a la millora forestal i d’infraestructures de la pròpia finca com: creació d’espais oberts de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d’incendis forestals, recuperació de pastura i instal·lació de filat elèctric per al millor maneig de la vaca de Requesens (una raça bovina autòctona molt antiga), i el condicionament dels habitatges antics del veïnat per reconvertir-los en allotjaments de turisme rural.

Aquestes actuacions també enforteixen el nou recurs ecoturístic que suposa l’operació a la finca d’un bosc amb funcionalitat terapèutica, que discorre al voltant de l’imponent Castell de Requesens.

La vaca de Requesens és una raça bovina autòctona molt antiga, que viu a la finca en règim de semi-llibertat. Per això tota la finca també esta tancada amb tanca d’ús ramader.

La concreció de la responsabilitat social corporativa

Per a Botigues Natura, l’acció segueix donant concreció a la seva ferma voluntat per exercir la seva responsabilitat social corporativa envers el planeta, i la societat; dona continuïtat a la col·laboració fins a la data amb Sèlvans a la mateixa finca:

  • L’any 2016, Botigues Natura ajuda a conservar unes primeres 10 hectàrees de bosc d’alt valor ecològic a Les Vinyasses, sumant-les a les 10 hectàrees ja preservades l’any 2009 per la Diputació de Girona.
  • L’any 2017 Botigues Natura ajuda a Sèlvans a implementar a Requesens un dels onze itineraris forestals terapèutics operatius a Catalunya i gestionats per l’Associació Sèlvans: el bosc terapèutic de “Requesens”.
  • L’any 2018, completa la conservació de dues grans reserves forestals de 25 hectàrees cadascuna, a Mirapols, i Les Vinyasses.
  • Durant 2019 fa una aportació per ampliar les dues reserves fins a completar 75,59 hectàrees custodiades, operació que Sèlvans ja ha formalitzat a data d’avui.

A través del projecte que porta desenvolupant aquests anys amb Sèlvans, Botigues Natura esta contribuint de forma pràctica a l’avançament dels Objectius de Desenvolupament 15 (Vida d’ecosistemes terrestres), 6 (Aigua neta), 3 (Salut i benestar) i 15 (Acció climàtica).

Una acció de conservació de la biodiversitat, i valorització dels seus serveis ecosistèmics.

Els boscos més madurs i d’alt valor ecològic son l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat, gràcies a la seva complexitat estructural, i dinàmica natural. Aquesta biodiversitat tant extraordinària és la responsable dels enormes serveis ecosistèmics que rebem d’aquests boscos, especialment en relació a la regulació hídrica i del clima, i la conservació dels sols més profunds i fèrtils, tot evitant o minvant l’erosió.

Malauradament, a Catalunya i a molts altres indrets, aquests boscos no gaudeixen de cap tipus de protecció normativa, per la qual cosa es fan tant necessàries iniciatives com les de Sèlvans, de diagnosi i sobretot custòdia d’aquests paratges excepcionals, per suposat sempre d’acord amb la respectiva propietat forestal.

Aigua neta

D’entre els nombrosos beneficis que ens ofereixen els boscos, la regulació hídrica és dels serveis ecosistèmics més fonamentals, actuant aquests boscos com a reguladors dels processos ecològics vinculats a l’aigua dolça.

Així, sobretot els boscos més madurs funcionen com a grans esponges que filtren els contaminants que pot arrossegar l’aigua de pluja, i regulen el flux de les escorrenties en els moments de pluges més intenses. D’aquesta forma ajuden a evitar les inundacions a les parts baixes de les conques. El seu rol a les capçaleres de les conques hidrogràfiques és vital.

Boscos per a la salut i el benestar de les persones

Els boscos de les dues reserves forestals han de quedar per la natura, sense destorbar. No obstant, per apropar el patrimoni forestal més excepcional a la societat i a les persones, i fer-los partícips de tots els beneficis que ens reporten també per a la nostra salut i el nostre benestar, la finca compta amb un dels 12 boscos amb funcionalitat terapèutica operatius a Catalunya i operats per Sèlvans. L’itinerari, implementat sobretot gràcies a Botigues Natura, s’endinsa en un alzinar típicament mediterrani de la Serra de l’Albera, a l’extrem oriental de l’eix pirinenc, dintre del Paratge Natural d’Interès Nacional de la Serra de l’Albera. El bosc conté arbres remarcables d’alzina, roure martinenc, suro i grèvol. Un atractiu afegit del recorregut és l’imponent Castell de Requesens, que es troba a pocs metres del mateix.

Els “banys de bosc” Sèlvans son una eina de custòdia forestal, un nou recurs ecoturístic, i una eina de reconnexió de la societat amb una natura de qualitat, que progressivament es vol anar integrant al sistema de salut pública i privat, seguint les exitoses experiències a països com Japó, Corea del Sud, i Alemanya. Com a culminació de més de 6 anys desplegant el projecte, a l’octubre de 2019, Sèlvans va organitzar a Catalunya el III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, amb la participació de quasi 300 persones de 30 països, on la propietat de Requesens va participar com a ponent.

Lluita contra el canvi climàtic, i adaptació als seus efectes

La preservació d’aquestes 75,59 hectàrees de bosc ajuda a valoritzar, entre d’altres, la seva funció d’embornal de carboni, amb el manteniment d’un estoc de carboni que, durant un període de 60 anys, ha captat i emmagatzemat un mínim de 13.434 tones de CO2.

Aquesta quantitat equival a unes 30 vegades les emissions que Botigues Natura ha estimat com a emeses durant l’any 2018; aproximadament unes 443 tones de CO2eq., calculades a partir dels consums d’energia elèctrica, gas i aigua; dels transports de mercaderies i persones (aeri, marítim i terrestre); i dels residus de magatzem i botigues (paper, plàstic, banal). 

La preservació d’aquests boscos madurs i d’alt valor ecològic també suposa una acció d’adaptació al canvi climàtic, en operar com a santuaris climàtics per a la flora i fauna. Aquests boscos disposen d’un microclima més fresc al seu interior, fruit de diferents factors, per exemple l’efecte cova de les seves capçades entrebades. Amb un sotabosc sempre més net, i humitat més elevada, son més resistents als incendis.

IMPLIQUEU-VOS-HI!

Tant si sou empresa com persona particular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@selvans.ong.

Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat social corporativa i de conservar un llegat natural extraordinari per a les properes generacions, això bo i recolzant un projecte necessari, proper, sinèrgic, tangible, de temàtica tendència i amb una enorme projecció comunicativa.

Amb cada aportació de 2.500 euros preservem, per un termini de 25 anys, 10.000 m2 = 1 hectàrea de bosc del més alt valor ecològic i amb risc real de ser talat. De forma idònia, implementem contractes de custòdia amb la propietat forestal a partir de 5 hectàrees, que equivalen a una compensació pels drets de tala per valor de  12.500 euros. Amb l’operació es garanteix la provisió dels múltiples i importantíssims serveis ecosistèmics que aquests boscos més madurs i centenaris aporten a la societat, al territori i a l’economia. Es tracta d’una acció pràctica i urgent per avançar, a més, en el compliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible següents: ODS 15 (Vida terrestre), ODS 6 (Aigua neta i sanejament), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 13 (Acció climàtica), com bé us anirem palesant properament.

El repte que us marquem és poder anar configurant reserves forestals d’un mínim de 25 hectàrees, en un projecte que es pot desplegar perfectament com a col·laboració plurianual. La gran majoria d’aquests boscos han de preservar-se en plena harmonia amb la natura, sense promocionar-s’hi les activitats humanes. En alguns d’ells, emperò, on s’hi donen unes condicions propícies, us n’oferim també la implementació d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica, com a motors de desenvolupament rural i espais de reconnexió de les persones amb un ecosistema excepcional. Generem, així, una infraestructura verda vital per al país, i un nou servei de salut i benestar.