+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

L’objectiu és treballar conjuntament en el camp de la recerca i innovació en la diagnosi, custòdia i valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos d’alt valor natural.

Aquesta col·laboració estarà coordinada, per part de la Universitat de Girona, pel director de l‘Institut de Medi Ambient, Dr. Manel Poch i Espallargas, i pel director del Campus Patrimoni Cultural i Natural, Dr. Josep Vila i Subirós. Per part de l’Associació Sèlvans la col·laboració serà responsabilitat del president, Dr. Secundí López Pousa, i el Coordinador General de l’Associació, Sr. Jaume Hidalgo i Colomé.