+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Iniciativa Compensanatura

Amb Compensanatura particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl segellat que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials.

L’objectiu és preservar efectivament els paratges naturals més excepcionals del món, a la vegada que reduir la nostra petjada ecològica, en el que ha de ser, sens dubte, un esforç col·lectiu.

Conservació de Boscos d'Alt Valor Natural

Ens centrem en conservar els boscos d’alt valor natural més amenaçats.

Compensació i retorn a la propietat forestal compromesa

El pagament per serveis ambientals per la conservació de rodals d’alt valor natural dona recursos a la propietat forestal per gestionar activament altres rodals.

PER EMPRESES: avançant la responsabilitat corporativa i la gestió ambiental

La “ocupació del sòl” en m2 és el primer indicador d’impacte d’una organització sobre la BIODIVERSITAT.

Un esforç col·lectiu on cada implicació suma

Gràcies a la implicació de 80 particulars i 50 organitzacions, ja hem preservat 10 boscos d’una superfície equivalent a 30 camps de futbol.

Resultats

boscos conservats per un període entre 10 i 25 anys

m2 de bosc d'alt valor natural conservat

€ canalitzats a 9 propietats forestals

particulars implicats

organitzacions/empreses implicades

Com em puc implicar?

1. Calcula o consulta els m2 que ocupa el teu habitatge, oficina, magatzems, etc.

2. A raó de 22€ cada 100m2, ajuda a conservar un Bosc d'Alt Valor Natural com a mínim de les mateixes dimensions.

3. Un cop feta la transferència o ingrès, envia'ns un correu electrónic amb les teves dades.

4. Et farem arribar el certificat d'implicació amb els m2 preservats, i t'avisarem tant bon punt apliquem la teva donació a un bosc.

Seguiment


A l’apartat de “Dossier de premsa” podràs veure tots els articles i reportatges que han sorgit arran del desplegament de la iniciativa Compensanatura. Llistem a continuació únicament el darrer article, aparegut al març de 2017 com a conseqüència del tancament de la fase 1 de la iniciativa, en el marc d’Acciónatura. Estem ja desplegant la fase 2, des de l’Associació Sèlvans.

PREMSA / MAR.2017 – LA VANGUARDIA:Salvad los bosques centenarios o singulares

A continuació t’enllacem 3 videos que t’expliquen el concepte:

  • Un video de 36 segons que dibuixa la iniciativa
  • Una entrevista de 6 minuts sobre la iniciativa a BarcelonaTV
  • Un reportatge de 3 minuts sobre Compensanatura emès al programa “El Medi Ambient”

Aquests recursos corresponen a l’etapa Sèlvans a Acciónatura.

Preguntes freqüents:

Origens

La iniciativa Compensanatura neix l’any 2011 en el sí de la Fundació Natura (“Acciónatura”), de la ma del seu director, Sr.Francesc Giró, i el responsable de Canvi Global i Innovació, Stefan Esser (membre d’Associació Sèlvans), com a via d’implicació econòmica de la societat en la conservació de paratges naturals d’alt valor natural, lligada al programa Sèlvans. La idea neix sobre tot a partir de la constatació de com el sistema EMAS incorpora l’any 2010 la “ocupació del sòl”, expressada en “m2 de sòl segellat”, com a primer indicoador oficial d’impacte d’una organització sobre la BIODIVERSITAT.

Fins al gener de 2017, i gràcies a la implicació de 72 particulars i 47 organitzacions en la iniciativa Compensanatura, Sèlvans ja ha preservat 42,15 hectàrees (ha) de 10 boscos madurs i d’alt valor natural a Catalunya, que es deixaran a lliure evolució natural, es a dir, sense intervenció per un període d’entre 10 i 25 anys. Els propietaris d’aquests boscos han rebut un pagament per serveis ambientals equivalent al valor de producció de la fusta pel període acordat, per un muntant total de 31.157,32.

Associació Sèlvans agafem heretem el projecte d’Acciónatura per donar-li continuïtat, amb Stefan Esser como a coordinador de la mateixa.

Comptem amb una àmplia cartera de boscos d’alt valor susceptibles d’incorporar-se a Compensanatura, en diferents contrades.

Què fem?

Comptem amb més d’una trentena de propietaris/propietàries forestals disposats a preservar rodals d’alt valor natural si aconseguim els fons econòmics per fer-los-hi un pagament per serveis ambientals en forma de compra de drets de tala, en viure ells i elles del rendiments que els produeix el bosc. Compensanatura és justament la iniciativa econòmica que permet a particulars i organitzacions implicar-s’hi econòmicament de forma fàcil, mesurable i econòmica, i ajudar a fer possible la preservació d’aquests veritables tresors naturals, com a necessari i veritable esforç col·lectiu.

La nostra proposta és fàcil, mesurable i econòmica: a través de #CompensaNatura, particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals excepcionals i en risc, d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials. L’objectiu és preservar efectivament els paratges naturals més excepcionals del món, a la vegada que reduir la nostra petjada ecològica (com a primera compensació de la nostra “ocupació del sòl”), en el que ha de ser, sens dubte, un esforç col·lectiu.

La implicació és molt adaptable i econòmica, ja que preservar 100m2 d’un dels millors boscos madurs de Catalunya per entre 15 i 25 anys té un cost de només 20 Euros, com a implicació única.

Amb Compensanatura volem preservar sobre tot el que serien “microreserves forestals”, com a suma de molts petits esforços, però animem a les empreses i particulars a ajudar-nos econòmicament a configurar les primeres reserves forestals (mínim 25 hectàrees), i santuaris forestals (mínim 100 hectàrees) a Catalunya.

Pel seu baix cost, proposem a tothom repetir l’acció amb caràcter anual, fent més gran la reserva creada.

Com ho fem?

Totes les donacions a la iniciativa Compensanatura van a un compte corrent específic, on les guardem fins el moment en que signem un acord amb una propietat forestal d’un bosc que tenim diagnosticat i considerem important preservar. És llavors quan transferim un mínim d’un 50% de l’import de les donacions (fins a un 80% en alguns casos) en aquesta propietat forestal, portant a terme un pagament per serveis ambientals, en aquest cas mitjançant el que es coneix com a “compra de drets de tala”, amb un preu per hectàrea de bosc, segons el tipus d’arbres que el composen.

El pagament s’emmarca en un acord de custòdia entre la propietat i Associació Sèlvans, on la propietat es compromet a no fer cap aprofitament fustaner a la zona acordada durant 15 a 25 anys (el que es considera un “cicle de tala”), i deixar-la a evolució natural. En acabar aquest període caldrà renovar l’acord i el pagament, de forma successiva, fins el moment que esperem la societat hagi establert altres sistemes de valorar-los-hi el servei que estan prestant a la biodiversitat i a la societat.

El muntant restant el transferim a la compta genèrica de l’Associació Sèlvans, per fer seguiment de l’acord, i poder seguir treballant la custòdia de nous boscos.

Tota implicació a la iniciativa Compensanatura inclou la remesa, com a mínim en format digital, del certificat numerat de la iniciativa Compensanatura, així com 2 fotografies del bosc en alta resolució, en el moment en que s’apliqui la donació a un bosc concret.

La "compensació de l'ocupació del sòl" com a acció de RSC i gestió ambiental

Nota important per a empreses i organitzacions: la iniciativa es basa en el primer indicador oficial d’impacte d’una organització sobre la BIODIVERSITAT: la “ocupació del sòl”, que ha d’expressar-se en “m2 de superfície construïda” (segons el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental – EMAS). D’aquesta forma, la implicació a Compensanatura dona una primera sortida en aquest indicador, a la vegada que ajuda a avançar la vostra responsabilitat corporativa, i sistema de gestió ambiental. Com a exemple, per a una PIME, estem parlant d’un cost únic de 22 Euros, per preservar entre 15 i 25 anys una superfície de bosc madur equivalent a una oficina de 100 m2. La iniciativa és escalable als m2 que s’ocupin.