+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Iniciativa Compensanatura

Amb Compensanatura particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl segellat que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials.

The objectives is to preserve the most exceptional nature hospots of the Earth, as well as reduce our ecological footprint, in what necessarily hast to be a collective effort.

Conservation of high natural value forests.

We focus on preserving the most threatened high natural hotspots.

Compensation to commited forest owners.

The payment for ecosystem services for conserving high natural value forests offers new resources to forest owners to actively manage other, nearby forests.

FOR BUSINESSES: work on corporate responsibility and environmental performance

“Soil sealing”, measured in m2, is the first official indicator of the impact of an organization on BIODIVERSITY.

A collective effort where each commitment counts

Thanks to the involvement of 80 individuals and 50 organizations, we have allready preserved 10 forests of an area equal to 30 soccer fields.

Results

forests preserved for a period over 10 to 25 years

m2 of high natural value forests preserved

€ channelled to 9 forest owners

commited individuals

commited organizations/businesses

How can I get involved?

1. Calculate the m2 occupied by your home, offices, warehouses, etc.

2. With a donatio of 20€ per 100m2, help preserve a high natural value forest at least equal in size

3. Once transfered, send us an e-mail with your data

4. We will send you a certificate indicating the preserved m2, and let you know when we apply your donation to save a forest

Seguiment


A l’apartat de “Dossier de premsa” podràs veure tots els articles i reportatges que han sorgit arran del desplegament de la iniciativa Compensanatura. Llistem a continuació únicament el darrer article, aparegut al març de 2017 com a conseqüència del tancament de la fase 1 de la iniciativa, en el marc d’Acciónatura. Estem ja desplegant la fase 2, des de l’Associació Sèlvans.

PREMSA / MAR.2017 – LA VANGUARDIA:Salvad los bosques centenarios o singulares

A continuació t’enllacem 3 videos que t’expliquen el concepte:

  • Un video de 36 segons que dibuixa la iniciativa
  • Una entrevista de 6 minuts sobre la iniciativa a BarcelonaTV
  • Un reportatge de 3 minuts sobre Compensanatura emès al programa “El Medi Ambient”

Aquests recursos corresponen a l’etapa Sèlvans a Acciónatura.

Frequently asked questions:

Origins

La iniciativa Compensanatura neix l'any 2011 en el sí de la Fundació Natura ("Acciónatura"), de la ma del seu director, Sr.Francesc Giró, i el responsable de Canvi Global i Innovació, Stefan Esser (membre d'Associació Sèlvans), com a via d'implicació econòmica de la societat en la conservació de paratges naturals d'alt valor natural, lligada al programa Sèlvans. La idea neix sobre tot a partir de la constatació de com el sistema EMAS incorpora l'any 2010 la "ocupació del sòl", expressada en "m2 de sòl segellat", com a primer indicoador oficial d'impacte d'una organització sobre la BIODIVERSITAT.

Fins al gener de 2017, i gràcies a la implicació de 72 particulars i 47 organitzacions en la iniciativa Compensanatura, Sèlvans ja ha preservat 42,15 hectàrees (ha) de 10 boscos madurs i d’alt valor natural a Catalunya, que es deixaran a lliure evolució natural, es a dir, sense intervenció per un període d'entre 10 i 25 anys. Els propietaris d’aquests boscos han rebut un pagament per serveis ambientals equivalent al valor de producció de la fusta pel període acordat, per un muntant total de 31.157,32.

Associació Sèlvans agafem heretem el projecte d'Acciónatura per donar-li continuïtat, amb Stefan Esser como a coordinador de la mateixa.

Comptem amb una àmplia cartera de boscos d’alt valor susceptibles d’incorporar-se a Compensanatura, en diferents contrades.

What do we do?

Comptem amb més d’una trentena de propietaris/propietàries forestals disposats a preservar rodals d’alt valor natural si aconseguim els fons econòmics per fer-los-hi un pagament per serveis ambientals en forma de compra de drets de tala, en viure ells i elles del rendiments que els produeix el bosc. Compensanatura és justament la iniciativa econòmica que permet a particulars i organitzacions implicar-s’hi econòmicament de forma fàcil, mesurable i econòmica, i ajudar a fer possible la preservació d’aquests veritables tresors naturals, com a necessari i veritable esforç col·lectiu.

La nostra proposta és fàcil, mesurable i econòmica: a través de #CompensaNatura, particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals excepcionals i en risc, d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials. L’objectiu és preservar efectivament els paratges naturals més excepcionals del món, a la vegada que reduir la nostra petjada ecològica (com a primera compensació de la nostra “ocupació del sòl”), en el que ha de ser, sens dubte, un esforç col·lectiu.

La implicació és molt adaptable i econòmica, ja que preservar 100m2 d’un dels millors boscos madurs de Catalunya a entre 15 i 25 anys té un cost de només 22 Euros, com a implicació única.

Amb Compensanatura volem preservar sobre tot el que serien “microreserves forestals”, com a suma de molts petits esforços, però animem a les empreses i particulars a ajudar-nos econòmicament a configurar les primeres reserves forestals (mínim 25 hectàrees), i santuaris forestals (mínim 100 hectàrees) a Catalunya.

How we do it?

Totes les donacions a la iniciativa Compensanatura van a un compte corrent específic, on les guardem fins el moment en que signem un acord amb una propietat forestal d’un bosc que tenim diagnosticat i considerem important preservar. És llavors quan transferim un mínim d'un 50% de l’import de les donacions (fins a un 80% en certs casos) en aquesta propietat forestal, portant a terme un pagament per serveis ambientals, en aquest cas mitjançant el que es coneix com a “compra de drets de tala”, amb un preu per hectàrea de bosc, segons el tipus d’arbres que el composen.

El pagament s’emmarca en un acord de custòdia entre la propietat i Associació Sèlvans, on la propietat es compromet a no fer cap aprofitament fustaner a la zona acordada durant entre 15 i 25 anys (el que es considera un “cicle de tala”), i deixar-la a evolució natural. En acabar aquest període caldrà renovar l’acord i el pagament, de forma successiva, fins el moment que esperem la societat hagi establert altres sistemes de valorar-los-hi el servei que estan prestant a la biodiversitat i a la societat.

El muntant restant el transferim a la compta genèrica de l’Associació Sèlvans, per fer seguiment de l’acord, i poder seguir treballant la custòdia de nous boscos.

Tota implicació a la iniciativa Compensanatura inclou la remesa, com a mínim en format digital, del certificat numerat de la iniciativa Compensanatura, així com 2 fotografies del bosc en alta resolució, en el moment en que s’apliqui la donació a un bosc concret.

"Soil sealing offset" as an action of social responsability and environmental performance

Important notice to businesses and organizations: the initiative is based on the first official indicator of impact of an organization on BIODIVERSITY: “soil occupation”, which as to be expressed in “m2 of sealed soil”, following the European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Thus, the implication at Compensanatura gives a first application to this indicator, at the same time helping advance your social responsibility and environmental performance. As an example, for a small enterprise, we’re talking about a single cost of 20 Euros to preserve 100m2 of a high natural value forest, for example equal in size to the occupation of its office.