+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Molt interessant reportatge sobre la custòdia del territori a Betevé, amb Sèlvans i diverses entitats amigues que treballem per la conservació del nostre patrimoni natural.

Sèlvans i els Boscos Terapèutics a partir del minut 22:45.

<iframe src="https://cdnapisec.kaltura.com/p/2346171/sp/234617100/embedIframeJs/uiconf_id/42600891/partner_id/2346171?iframeembed=true&playerId=42600891&entry_id=0_q61cxydo&flashvars[streamerType]=auto" width="940" height="529" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="0"></iframe>