+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

Ens trobem en disposició de continuar assolint avenços en la valorització dels boscos més valuosos del país. Fem una crida urgent als actors públics i privats a implicar-vos-hi!!

Aquests dies de confinament, en què l’equip de Sèlvans seguim treballant des de casa en la nostra missió, hem considerat necessari de projectar-vos el balanç de tota la tasca desenvolupada per Sèlvans des dels seus inicis a la Diputació de Girona l’any 2007 (com a programa), fins a l’etapa actual des de 2017 com a associació. Sobretot, per mostrar-vos els progressos ben remarcables que ja hem assolit, i l’enorme oportunitat que tenim com a societat per preservar el nostre medi terrestre més ric i biodivers, patrimoni únic i irreemplaçable, però que es troba en perill real de poder-se perdre irreversiblement.

Arran de l’actual situació d’emergència sanitària, ens hem reforçat més encara en la nostra convicció sobre la necessitat de comptar amb una xarxa de boscos d’alt valor ecològic propera; una xarxa de boscos singulars, madurs i destinats a l’evolució natural on la riquesa en espècies animals i vegetals desplegui tot el seu potencial en relació a tants serveis ecosistèmics vitals per a la nostra salut i el nostre benestar. Al respecte, properament us anirem demostrant com el teixit d’una xarxa com aquesta, contribueix directament a l’avançament de sobretot 4 Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS 15 (Vida Terrestre), ODS 6 (Aigua Neta i Sanejament), ODS 3 (Salut i Benestar) i ODS 13 (Acció Climàtica).

Com ja sabreu, Sèlvans va ser impulsat primerament per l’enginyer de monts Jaume Hidalgo i Colomé (el nostre actual President i Coordinador General) en el sí de la Diputació de Girona, l’any 2005. Des d’ençà, i havent passat per diferents etapes, Sèlvans treballa com a missió principal en la configuració d’una xarxa de boscos d’alt valor natural a Catalunya; una matriu de boscos amb una elevada complexitat ecològica i arbres centenaris que pugui arribar a cobrir almenys el 5% de la superfície arbrada del país en sòls forestals amb bona qualitat d’estació. Convé emfasitzar molt que l’existència d’una xarxa de boscos gestionats a dinàmica natural, atès que es disposa de forma atomitzada i estesa arreu del mosaic forestal del territori, pot conviure i resulta del tot compatible amb el desplegament de tots els altres usos que realitzem a la forest, des de l’obtenció de fusta, llenya i biomassa, la millora silvícola i de l’estat forestal, fins a la pràctica de la ramaderia extensiva, la recuperació d’espais oberts, la prevenció d’incendis forestals o la disposició de zones de lleure.

Quant a la DIAGNOSI, hem desplegat una ingent tasca d’anàlisi territorial i de reconeixement sobre el terreny, bo i establint contacte amb més de 250 propietats forestals i teixint sinergies i col·laboracions amb desenes d’altres actors locals, entre consells comarcals, ajuntaments, instituts i centres de recerca forestal, associacions de la propietat forestal, equipaments de salut i benestar, balnearis, operadors turístics, organitzacions diverses, etc. Amb tot, hem realitzat una diagnosi dels boscos d’alt valor ecològic de Catalunya que ja significa un 2,2% de la superfície arbrada del país, una xarxa potencial que inclou tant rodals inclosos en catàlegs i inventaris de boscos singulars o d’interès, reserves designades en els espais naturals i unitats preservades en els instruments d’ordenació forestal, com també paratges d’alt valor identificats i caracteritzats gràcies a la interpretació en ortofotomapa i el treball de camp. Hores d’ara la matriu abasta un potencial de 1.392 boscos singulars o madurs, que esdevenen plens candidats per ser destinats a evolució natural o gestionar-se amb una mínima intervenció per afavorir-ne la seva biodiversitat; un total de 30.832 hectàrees, esteses dins les 1.350.000 hectàrees (dada 2009) de superfície arbrada o boscosa amb què compta Catalunya.

Pel que fa a la CONSERVACIÓ I CUSTÒDIA, al llarg de la seva recent trajectòria, Sèlvans ja ha avançat en la preservació de 120 rodals de boscos centenaris, que apleguen 3.016 hectàrees (un 9,8% sobre la superfície ja diagnosticada com a d’alt valor ecològic). Hem conceptualitzat i aplicat un ventall de 10 eines de conservació i custòdia forestal, entre les quals destaca la posada en funcionament d’itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica. També, hem assentat les bases per a l’extensió en l’àmbit forestal de la figura de reserva natural privada.

En breu culminarem la conservació i custòdia de 4 noves reserves forestals, de les quals us n’informarem oportunament. Mitjançant el format de pagament per serveis ambientals a la respectiva propietat, avançarem en la preservació de 4 tresors forestals: un bosc atlàntic a la Serra de Milany (Ripollès-Osona), un de mediterrani a la Serra de l’Albera (Alt Empordà), i dos altres sectors madurs també mediterranis a la Serra de Puigsacalm i la Zona Volcànica de la Garrotxa (la Garrotxa).

Aquest any 2020 estem centrant els esforços especialment en l’àmbit de la Serralada Transversal, gràcies al suport de la Diputació de Girona, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (#AjutsCdT).

Tant si sou empresa, com persona particular, no dubteu a contactar-nos a través de info@selvans.ong. Us oferim l’oportunitat de desplegar la vostra responsabilitat corporativa i/o conservar un llegat extraordinari per a les properes generacions recolzant un projecte necessari, proper, molt concret, i enormement comunicatiu.

Seguirem informant!